Joanna Abrahamsson: SDs myndighetsslakt hotar det goda samhället

SD försöker bit för bit att undergräva många av de rättigheter och positiva samhällsförändringar som viktiga myndigheter ansvarar för, skriver Joanna Abrahamsson.

Arg ja, men ingen kan vara förvånad efter TV4s avslöjande om att Sverigedemokraterna vill lägga ner Institutet för mänskliga rättigheter. Direktör Fredrik Malmberg hann knappt hänga av sig rocken i Lund förrän beskedet kom.

Institutet för mänskliga rättigheter ska säkerställa de mänskliga rättigheterna i Sverige. Myndighetens uppgifter är enligt lagen att följa, undersöka och rapportera om hur rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. De prövar inte enskilda klagomål men ska främja utbildning, forskning, kompetensutveckling och information.

Myndigheten kom till i början av 2022 och först i januari i år tillträdde direktören Fredrik Malmberg. Innan dess vikarierade Anders Kompass i rollen. Det är ingen liten uppgift Malmberg har framför sig. Men han borde klara av det med många år i ledande positioner på myndigheter och internationell erfarenhet från Rädda Barnen i Centralasien. Frågan är om han får sätta igång arbetet ordentligt.

Jämställdhetsmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Havs- och vattenmyndigheten hör till dem som retar upp SD-ledaren Jimmie Åkesson och hans gäng särskilt mycket

Vissa myndigheter står extra långt fram i skottlinjen för SDs nedläggningsiver. Jämställdhetsmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Havs- och vattenmyndigheten hör till dem som retar upp SD-ledaren Jimmie Åkesson och hans gäng särskilt mycket. Statens medieråd är redan nedlagd och packar nu ihop sin betydelsefulla verksamhet, att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan, samt att vara ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. I en tid då behovet av medvetenhet och mediekritik är större än någonsin vill SD alltså motverka just detta.

Högerpartier har alltid velat skära ned på myndigheter

Högerpartier har alltid velat skära ned på myndigheter, eftersom de är politikens förlängda arm – och högern vill se mindre regleringar och demokratisk styrning av samhället. I deras värld är svensk förvaltning att betrakta som en elefant. På 1980- och 90-talen talade Moderaterna ofta om den offentliga sektorn (skola, vård och omsorg) som ”den ofantliga sektorn”, för att öka stödet för nedskärningar.

Så hur äter man denna ”elefant”? Jo: en tugga i taget! SDs strategi är väl uttänkt. Tidöavtalet och makten i Statsrådsberedningen, men utan direkt regeringsansvar ger utdelning. Med statsminister Ulf Kristersson (M) i Åkessons koppel finns inga tveksamheter om vilket parti som egentligen bestämmer.

dra undan mattan för många myndigheter som spelar en viktig roll i samhället

Det är nu drygt tre år kvar av mandatperioden. På den tiden hinner man dra undan mattan för många myndigheter som spelar en viktig roll i samhället och ska se till att lagar som riksdagen har beslutat om blir verklighet. Nedläggning är en metod, byte av generaldirektörer en annan.

Mikael Ribbenvik och Carin Jämtin lämnar snart som generaldirektörer på Migrationsverket respektive Sida. Båda har varit uppskattade för sin kompetens och ledning av dessa viktiga myndigheter. Vilka deras efterträdare blir kommer vara en tydlig signal om i vilken riktning nyckelmyndigheter för mänskliga rättigheter ska gå. Om de ens har en framtid.

SD vill också avveckla bidrag till arbete mot rasism och diskriminering

SD vill också avveckla bidrag till arbete mot rasism och diskriminering, rapporterar TV4 Nyheterna som tagit del av interna dokument från Regeringskansliet. Vi har inte jättestora problem med diskriminering och rasism i Sverige, säger Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.

Afrosvenskarnas riksförbund, FN och forskning från Uppsala universitet säger något helt annat. Rasism är ett omfattande problem och det är inget man varken kan vifta bort eller tona ner. Det är inte heller en fråga för debatt, utan ett faktum som alla har ansvar att ta på allvar. Myndigheter spelar en avgörande roll i det arbetet. Låt därför inte SD svälja hela elefanten. Det är hög tid att markera mot SDs ambitioner att slå undan benen på de krafter i samhället som verkligen har kraft att stå upp för mänskliga rättigheter och mot rasism.

Joanna Abrahamsson är socialdemokrat i Stockholm och tidigare politiskt anställd i regeringskansliet och EU-parlamentet