Joanna Abrahamsson: Överlever Almedalsveckan sommaren?

Kan Almedalsveckans arrangörer garantera säkerheten för det demokratiska samtalet? undrar Joanna Abrahamsson.

Snart samlas politiker, civilsamhälle, lobbyister och allmänhet i Visby. Politikerveckan är en demokratisk, öppen och världsunik idé. Men frågan är om Region Gotland kan leva upp till ett säkert arrangemang efter mordet på Ing-Marie Wieselgren i fjol.

När Almedalen var tillbaka i fysisk form efter pandemin förra sommaren låg förväntan i luften hos många som har brukat åka till Visby denna politikervecka. Äntligen skulle alla samhällsintresserade träffas igen och fortsätta det demokratiska samtalet över partigränserna. Peka på problem och tillsammans debattera bästa lösningarna.

Region Gotland är värd och det är fina ord på deras webbsida: Almedalsveckan – den demokratiska mötesplatsen för alla, en magisk plats för utbyte, dialog och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle. Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan.

Mitt i steget mellan två seminarier höggs hon brutalt ner mitt i Almedalens hjärta

Om det vore så väl. Ing-Marie Wieselgren var nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner. En opolitisk tjänsteman som brann för arbetet med psykisk hälsa. Mitt i steget mellan två seminarier höggs hon brutalt ner mitt i Almedalens hjärta på Donners plats. För en utomstående låter det som ännu en illa skriven deckare.

Men sanningen är att Wieselgren mördades av en aktiv nazist. En man som i förväg hade kartlagt henne, Annie Lööf, Hanna Stjärne och närmare hundra personer till. Många på listan var just kvinnor i offentligheten. Wieselgren dog inte av en slump på grund av en galning som råkade passera. Dessvärre är det den bild man får när Region Gotland pratar om mordet. De beklagar dödsfallet så mycket och satsar i år på trygghetsvärdar på området. Men vid frågor om hur de ser på hotet från högerextrema grupperingar blir det skrämmande tyst. Allt hänvisas till polisen.

En ny studie från Uppsala universitet visar att nästan var tredje svensk politiker utsätts för hot, trakasserier och skrämseltekniker. Kvinnor med tunga politiska uppdrag drabbas värst och mer än männen på liknande folkvalda poster.

en del kvinnor hoppar av eller tvekar att tacka ja till offentliga uppdrag

Kvinnor som syns och tar plats i samhällsdebatten utsätts per automatik för hot och hat. Även om politiker är mer drabbade så gäller det även föreningsaktiva, debattörer, experter, journalister och ledarskribenter. Situationen gör att en del kvinnor hoppar av eller tvekar att tacka ja till offentliga uppdrag. Är det värt att tvingas bo på hemlig adress, ständigt titta bakom ryggen och kolla igenom däcken varje gång man ska köra bil?

I längden är det här ett allvarligt hot mot demokratin. Röster tystas och meningsmotståndare vinner större utrymme.

Almedalsveckan förtjänar en fortsättning. Den kan vara en viktig plats för möten, dialog och demokratisk debatt. Men det bygger på att högerextrema hot tas på allvar. Säkerheten måste garanteras för att kvinnor ska våga åka dit. Upp till bevis Region Gotland. Snart vet vi om Almedalen överlever sommaren.

Joanna Abrahamsson är socialdemokrat i Stockholm och tidigare politiskt anställd i regeringskansliet och EU-parlamentet