Joanna Abrahamsson: Nej, en flickas livmoder går inte att hyra

Flickan är livmodern, man hyr in sig. Stämningen var god med massa glada skratt i talkshowen Bergfeldt i SVT i fredags. Två män beskriver för gästerna och en miljon tittare hur de betalade för att nyttja en livmoder under nio månader.

Ordet flicka är inte en benämning som används i den här texten för att salta argumenten. Flicka sa den ena pappan upprepade gånger om den kvinna som de även kallade magmamma. Det här är inte bara en affärsuppgörelse underströk de. Det är minsann både kontrollerat och ömsesidigt. Dessutom är surrogat en etablerad business i USA. Listan var lång på de egenskaper de önskade för det kommande barnet: Judisk, lång, bollsinne och helst ingen jobbig sjukdomshistoria i släkten.

ståndpunkt som vilar på övertygelsen att kvinnokroppen alltid ska skyddas från exploatering och kommersialisering

Varken altruistiskt eller kommersiellt surrogatmödraskap är tillåtet i Sverige. Av mycket goda skäl. Det är en ståndpunkt som vilar på övertygelsen att kvinnokroppen alltid ska skyddas från exploatering och kommersialisering. Särskilt fattiga kvinnor i länder som Indien och tidigare Ukraina är extra utsatta. Att bära någon annans barn blir en desperat handling för att ha råd att försörja sina egna barn.

Hela arrangemanget är också osäkert. Vad händer om kvinnan ångrar sig under graviditeten? Eller om hon själv vill behålla barnet efter förlossningen? Graviditet och förlossning är alltid en medicinsk risk. Även i altruistiska fall, där det alltså inte är pengar inblandade, kan det ske påtryckningar. Arv, skam, skuld och gamla maktordningar spelar in. Det finns också exempel där det beställande paret har valt bort barn som visat sig ha en funktionsnedsättning. Jakten på det perfekta barnet blir osmakligt.

Det finns egentligen bara en komplicerande faktor: att det redan finns barn i Sverige som har kommit till på detta sätt. De barnen ska förstås ha samma rättigheter som alla andra barn och det är viktigt att de inte blir slagträn i debatten. Samtidigt är det redan nu knepigt med juridiken för barn som föds i andra länder. Det är ibland svårt att få bekräftat vem som egentligen är vårdnadshavare. Det sätter barnen i en mycket osäker situation. Vad händer om de nya föräldrarna dör innan pappersarbetet är klart?  

några lyckliga familjer är inget argument för att fortsätta söka surrogathjälp utomlands

Barn kan aldrig ställas till svars för hur de kom till världen och i vilken familj de växer upp. Det finns säkert barn som är födda via surrogat som får en fin barndom i trygga familjer. Med det sagt så saknas än så länge forskning om gruppen. Men några lyckliga familjer är inget argument för att fortsätta söka surrogathjälp utomlands.

Fokus ska i stället vara på kvinnorna. Skyddet av den kroppsliga integriteten och kvinnors reproduktiva rättigheter går före andras barnlängtan. Den pågående handeln med kvinnokroppar och de stora risker som tusentals kvinnor tvingas gå igenom är livsfarlig. För de som önskar är det möjligt att få barn på andra sätt. Låt det förbli så i Sverige.

Joanna Abrahamsson är socialdemokrat i Stockholm och tidigare politiskt anställd i regeringskansliet och EU-parlamentet