Joanna Abrahamsson: Låt döden sköta sig själv

Riskerna med att staten får avliva sina medborgare är stora.

Dödshjälp är förbjudet i Sverige och hör inte hemma i ett starkt samhälle. Det är en farlig väg att gå och ett direkt hot mot handikapprörelsen och personer med självmordstankar.

– Välkommen Staffan Bergström från organisationen ”Rätten till ett värdigt liv.”
– Död.

Med ett ord rättade läkaren och lobbyisten Staffan Bergström programledaren i SVT Aktuellt. En tydlig etikett på hans pågående experiment med människovärdet.

Bergström gav nyligen buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad en dödlig dryck. Det är andra gången han hjälper en svårt sjuk och funktionsnedsatt person att avsluta sitt liv.

Riskerna med att staten får avliva sina medborgare är stora.

Läkares främsta uppgift är att rädda liv och varningssignaler om självmord är en akut fråga för vården. Vad får vi för samhälle och människosyn om dödshjälp blir tillåtet? Arvstvister, konflikter, depression, omfattande funktionsnedsättning, tillfällig tuff tid, kostsam resurskrävande vård och omsorg eller bara känslan av ligga anhöriga till last. Riskerna med att staten får avliva sina medborgare är stora.

Människovärdet är okränkbart och ett meningsfullt liv är möjligt med en god vård och omsorg. Forskning och medicinsk utveckling har också lett till att fler lever längre. Samtidigt är livslängd en klassfråga. En utsliten kroppsarbetare eller en deltidsanställd undersköterska i äldreomsorgen drabbas oftare av sjukdom och tidig död.

En del av den nöjda och mätta övre medelklassen däremot vill gärna ha koll på läget och styra sitt liv i detalj. Det kan handla om att vinna mer fritid med rut och rot, privata sjukförsäkringar, äta specialkost eller ha en aktivitetsklocka som mäter sömn och syresättning. Resan till den dyra dödskliniken i Schweiz eller bokat hembesök av Bergström blir sista kontrollstationen.

En välfärd att lita på för alla är ett bättre och tryggare alternativ, med fungerande sjukvård, äldreomsorg och personlig assistans som ger rätt till ett värdigt liv. Den palliativa vården är viktig i slutet av svårt sjuka människors liv, men den kan utföras utan att öka den bedrövligt höga självmordsstatistiken.

Många som har överlevt självmordsförsök vittnar om hur tacksamma de är att få livet åter och hur övergående den smärta de kände var. Efterlevande till suicid berättar om vilket tragiskt slöseri med liv och framtid ett sådant dödsfall är. Med rätt vård och stöd hade deras anhörig kunnat fortsätta ett långt och lyckligt liv.

Ett starkt samhälle ska därför finnas där när du behöver det som mest. Hjälpa men inte stjälpa.

Vi ska alla dö. Men låt ingen läkare bestämma om när och hur. Lobbyisten Staffan Bergström bör ta av sig sin självpåtagna hjältegloria och gå i ålderspension, istället för att ta strid för sin läkarlegitimation. Debattera gärna sakfrågan, men sluta servera livsfarliga giftdrycker.

Joanna Abrahamsson
Socialdemokrat i Stockholm och tidigare politiskt anställd i Regeringskansliet och EU-parlamentet.