Joanna Abrahamsson: Äldreomsorgen som försvann

Äldreomsorgen är en samhällsutmaning som heter duga och resurserna måste öka kraftigt. Foto: Susanne Pälmer.

Har du sett var äldreomsorgen tog vägen? Frågan sågs senast i samhällsdebatten för drygt ett år sedan. Pandemin avslöjade stora brister och flera partier hade då huggsexa om att förbättra situationen. Sedan dess har det varit tyst som i graven. Sveriges befolkning blir allt äldre och därför är en god omsorg en av vår tids viktigaste uppgifter.

Just nu reser Mikael Wiehe landet runt på sin avskedsturné med 70 spelningar. Publiken är från hans egen generation 40-talisterna. En målgrupp som förlitar sig på ett fungerande samhällskontrakt och en stark välfärd. Efter ett långt arbetsliv ska äldreomsorgen finnas där när man behöver den. Om det så handlar om hemtjänst, så kallade mellanboenden, vanliga äldreboenden eller vård i livets slutskede.

Rysslands invasion av Ukraina och följderna av det för säkerhetssituationen i Europa har förstås dominerat nästan all nyhetsrapportering den senaste tiden. Samtidigt fortsätter väljarnas vardagsfrågor att puttra på. Äldreomsorgen är en av dem. 1,6 miljoner svenskar är över 70 år och Sverige har aldrig tidigare haft så många hundraåringar som nu. Vartannat barn som föds i dag beräknas bli över 100 år. Rolig statistik som på samma gång skakar om demografin rejält.

Utbildningsnivå är en avgörande faktor för att bli gammal och behålla hälsan enligt SCB. Ojämlikheten är därför stor.

Ökad livslängd gör att gruppen äldre har ett större spann och de över 80 klassas numera som ”äldreäldre”. Framöver är det fullt realistiskt att en 75-åring med egna begynnande ålderskrämpor samtidigt har sin förälder kvar i livet. Medicinsk utveckling, bättre teknik, mer förebyggande arbete mot fallolyckor och forskning leder till att dagens äldre lever längre, också de med sämre hälsa. Utbildningsnivå är en avgörande faktor för att bli gammal och behålla hälsan enligt SCB. Ojämlikheten är därför stor.

Under pandemin smittades många äldre av corona på boenden och via hemtjänsten. Ett flertal av dem dog och Coronakommissionen drog den allvarliga slutsatsen att Sverige misslyckades med att skydda gruppen. Äldreomsorgen var otillräcklig redan innan och vinstjakten hos bolag som Attendo försämrar kvaliteten ännu mer.

Det här är en samhällsutmaning som heter duga och resurserna till äldreomsorgen måste öka kraftigt. Ett piggt pensionärsliv i uppåt 35 år kostar också pengar och därför är finansieringen av pensionssystemet, särskilt denna vecka, en högst aktuell knäckfråga.

Äldreomsorgen är samtidigt en spännande framtidsbransch. Nyheter som varma låtsaskatter att klappa för ökad trygghetskänsla och digitala utflykter till långväga resmål gör verksamheten roligare både för boende och personal. Teknikutvecklingen kan förhoppningsvis höja statusen för det viktiga yrket att ta hand om våra äldre. Rätten till heltid, ökad lön och bättre arbetsvillkor är andra centrala delar.

Äldreomsorgen får inte försvinna från agendan igen. Den rör hela befolkningen; antingen som anhörig eller ditt eget framtida behov av en trygg omvårdnad.

Joanna Abrahamsson är socialdemokrat i Stockholm och tidigare politiskt anställd i regeringskansliet och EU-parlamentet