Jimmy Jansson: Vi påpekar när det är bra likväl som när det är dåligt

Det är inte alltid lätt att vara socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i en mellanstor kommun som sett globaliseringens fördelar och nackdelar, skriver Jimmy Jansson, KSO i Eskilstuna.

Det är inte alltid lätt att vara socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i en mellanstor kommun som sett globaliseringens fördelar och nackdelar. Som… Läs mera »