Jimmy Jansson: Svensk höger är märklig

Man kan ju så här på vårkanten inte undvika att reflektera över och se ett mönster. 

Svensk höger med Moderaterna i spetsen drev igenom friskolereformen. Nu skriker de att Socialdemokraterna måste fixa skolan. S är fullt medvetet om problemen – segregation, vinstuttag och underfinansiering ska åtgärdas.

Svensk höger med Moderaterna i spetsen avreglerade den svenska järnvägen. Nu kräver de av Socialdemokraterna att de ska laga järnvägen och få tågen att gå i tid. S ökar resurserna, kraven och försöker åtgärda det som blivit.

Svensk höger med Moderaterna i spetsen införde Europas mest liberala regler för invandring och arbetskraftsinvandring. Nu kräver de att Socialdemokraterna ska reglera och åtgärda detta. Vilket S också gjort och gör.

Svensk höger med Moderaterna i spetsen omorganiserade Polisen och drog ner på polisutbildningarna. Nu kräver de att Socialdemokraterna ska fixa fram fler poliser, vilket S också gör med hög fart.

Svensk höger med Moderaterna i spetsen avreglerade apoteken. De glömde dock krisberedskapen. I pandemin blev konsekvenserna tydliga och de kräver att S ska åtgärda problemen. Vilket S också jobbar hårt med.

Svensk höger med Moderaterna i spetsen tog bort värnplikten i avvecklingen av landets försvar. Nu ber de S att fixa försvaret. S gör såklart detta i vanlig ordning och säkerställer nu resurser om två procent av BNP och återinförd värnplikt.

Svensk höger med Moderaterna i spetsen monterade ner sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen och folk hamnar numera ofta i kläm. Det är inte så att de krävt några förbättringar av S men när behovet blev ännu tydligare i pandemin och S vidtog åtgärder så höll högern låg profil.

Moderaterna var med och tog fram energiöverenskommelsen som tillåter att kärnkraft får byggas. Som om el från ny kärnkraft skulle bli billig. Nu skyller de höga elpriser på andra partier och tycker att Socialdemokraterna ska fixa detta. Vilket S också lär göra.

Moderaterna var med och röstade för och införde reduktionsplikten för bensin och diesel. De skrek sedan högst om förändring när marknaden höjer priserna. Att drivmedelsbolagen redan köpt in iblandning, och således redan fått kostnader, förstår de inte. De anser att S ska rätta till också detta.

Man undrar om svensk höger med Moderaterna i spetsen verkligen ska sitta vid makten om de ändå bara ber S att fixa problem som högern skapar? Känns krångligt. 

Opposition verkar passa dem bättre.

Jimmy Jansson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna