Jimmy Jansson: Hur synar man korten på en tom tunna?

Hur synar man korten på en tom tunna och visa på alternativ till en extremt svag, högerkonservativ och farligt oprövad regering?

Tänk om Magdalena skulle säga:

Ulf, våra partier står historiskt på varsin sida. Men vi har tagit ansvar ihop när så krävts. En sådan tid för ansvar är nu.

Välj att ta ansvar i stället för att du lutar dig mot partier och företrädare vars inre liv, moral och kompetens svajar. Ta ansvar i stället för att låta ditt eget parti radikaliseras vilket skapar stora motsättningar mellan partier som uppenbart inte hör hemma i ert samarbete, då de är liberala. Det blir bara oklart vem som styr och vad politiken blir. Eller vill du bli Åkessons marionett, Ulf? Är det en moderat självbild? 

Om vi tar ansvar ihop kan vi genomföra dina återstående rättspolitiska förslag utöver regeringens, så länge de är effektiva och möjliga i en rättsstat. Vi lyssnar på expertis. Stoppar grundorsaken till skjutningarna. Vi genomför våra förbyggande insatser för skola och välfärd.

Vi löser ut energipolitiken. I praktiken tycker vi ju nära nog lika. Låt en expertkommitté ge förslag. Uppdrag: Låga priser, tillförlitlighet och fossilfritt. Kärnkraft om marknaden så vill. Vindkraft även i M-ledda kommuner.

Vi stoppar marknadsskolan. Avslutar experimentet som vi som enda land i världen har. Vi förhindrar vinstuttag och stimulerar idéburen verksamhet där religiösa inslag förbjuds.

Vi rustar socialförsäkringar och kommunernas budgetar för skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vi stiftar lagar så att samhället kan ingripa för att kapa återväxten till de kriminella gängen. Klass- och klanstrukturer samt hedersförtryck bekämpas. Vi stoppar fusket i välfärden.

Vi stärker försvar och utbyggnad av polis och rättsväsende som min regering påbörjat. Har M ytterligare förslag tar vi in det.

Vi inför bidragstak och arbetsplikt så att jobb alltid lönar sig. Skapar 300 000 beredskapsjobb med utbildning för att rusta för klimatförändringar och militära hot. Vi stärker föreningsliv och återtar utsatta stadsdelar.

Vi sätter tak på invandringen. Nivån ska vara låg, med nyckeltal kopplat till segregation, arbetslöshet, brottslighet och skolresultat. Du ser till att M-ledda kommuner också tar ansvar vid situationer som i Ukraina.

Vi ser över skatter och välfärd. Minskar skillnad mellan kommuner. Genomlyser statens utgifter och sänker skatt för dem med lägst lön. Men även för pensionärer. De som tjänar allra mest får bidra lite mer, inte vanliga sparare, utan de med riktigt mycket kapital. Vi höjer pensionerna ordentligt på kort och längre sikt.

Vi gör lättnader för små och medelstora företag och stimulerar samtidigt fackligt engagemang och motarbetar dödsfall på jobbet.

Vi driver en klimatpolitik som möter de krav världen har på oss. Som ger nya jobb, visar väg och inte slår på löntagare. Du tillser så M-kommuner bidrar med sin del.

Ulf, du måste inte experimentera med Sverige för att prioritera din dröm som statsminister. Du måste inte bygga en regering på partier som avskyr varandra eller inte håller rent mot Ryssland. Du måste inte bygga en regering genom att låta M hunsas av ett parti som fortfarande präglas av rasism och fientlighet.

Låt oss i stället tillsammans prioritera Sverige, svenska folkets bästa och deras drömmar. Vi hjälps åt. Håller ytterligheter borta och skapar stabilitet i en orolig tid. Formerna kan vi prata om. Men låt oss göra det.

Här är handen. Jag tar mitt ansvar. Tar du ditt?

Jimmy Jansson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna