Jimmy Jansson: Gråsossen är den rimliga mittspelaren

Bildtext: Gråsossen är tydlig med att den som jobbar och har jobbat ser att det är värt det. Att lönen eller pensionen räcker.

Anständig pension. Sunda finanser. Socialförsäkringar som får oss på banan när vi faller. Skola och sjukvård utifrån behov. Anständig fördelning av de resurser som skapas. Äldreomsorg som möter med respekt. Körbara vägar och tåg i tid. Bostäder och stadsdelar som är trygga och skötta. Inga vinster på bekostnad av barn och gamla. Gärna EU, i strama tyglar. Främjande av jobb, företagande och arbete.

Men också. Försvar och polis vid god vigör. Nolltolerans mot extremism. Integration med krav och incitament och mottagande som inte är större än att det inte skapar klyftor och otrygghet. Internationell solidaritet genom stöd att få ordning på eget land. Skrotad identitetspolitik.

Och! Ta ytterligare krafttag mot brottsligheten. Kriminella ska gripas och dömas till långa straff. Slå tillbaka! Säg stopp! Resurser för att unga inte ska välja brottets bana. Bråttom!

En involverande klimatpolitik för de många byggd på morötter, inte piskor. Jämställdhet som inte vacklar för heder, våld och dess orsaker. Industri- och energipolitik för jobb och tillväxt. Kultur- och idrottspolitik i front.

Lätt att skriva. Svårt att göra. Så kan agendan se ut. Mycket görs. Vi måste trovärdiggöra det. Det är lite lågmält. Få med oss människor på resan för Sverige! Ta strid för löntagarvänliga förslag som andra partier får förhålla sig till. Räds inte stöd från något håll. Äg agendan. Bryt ner motstånd. Vrid vapen ur händer.

Det pratas om en politisk mitten. Varför tillåts den vara höger? Med välfärdsvinster, sänkt skatt för höginkomsttagare och avdrag som många vanliga löntagare har tveksam nytta av. Invandring som undergräver löntagares villkor och trygghet. Ovilja att fixa pensioner och att laga socialförsäkringar.

Dags att skicka in den moderna gråsossen. Den rimliga mittspelaren. Inte så trist som det låter. Lite konservativ men även progressiv. En jordnära lyssnare som hugger i om det behövs. Resultat, tålamod, samarbete och en trygg inställning till att allt går att göra bättre. Låg prestige, höga krav. Rätt ska vara rätt. Fel är fel. Inte nödvändigtvis diskret och lågmäld dock.

Gråsossen vilar i mången sosse. I gräsrot och facklig. Den skymtar ibland till i kommunalråd och minister. Men måste nu in på plan.

En hel del medborgare, inte sällan män och personer som tillhör ett LO-förbund ger uttryck för att de står kvar i sina S-värderingar. De menar att S rört sig från dem. Resultatet blir ett gap där andra partier, på enskilda frågor mer än ideologi, tar över. S förlorar på egna brister. Inte andras förträfflighet.

Gråsossen är tydlig med att den som jobbar och har jobbat ser att det är värt det. Att lönen eller pensionen räcker. Att skatten går till nytta. För egen och familjens del. Och till rimligt med solidaritet, viss om att det återgäldas. Det är inte orimligt med kval in i välfärden och att den som inte jobbar har stora krav och stöd att komma i jobb. Bidra med sitt arbete är en dygd. Gråsossen betonar eget ansvar och samarbete. Inga kelgrisar eller styvbarn.

Gråsossen tror på förnuft och ärlighet. Lindar inte in. För att nå dit måste vi formulera de problem som många av medborgarna ser. Och visa på lösningar. Med tempo. Visa att S står på de mångas sida. Då stärks tilliten.

Om gråsossen ska in fullt ut måste det ske tydligt. Inte en stilla glidning. Det ska upplevas som ett skifte i sak och uttryck. Bli relevanta för fler. Bra tillfälle är en partikongress. Använd tillfället klokt. Klockan tickar…

Jimmy Jansson (S),  Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna