Krönika: Jämställdhet är en fråga om liv och död. Internationella kvinnodagen behövs.

Bilden från kvinnomarchen mot Donald Trump är tagen av Mark Dixon. CC BY 2.0.

Den internationella kvinnodagen, 8 mars, uppmärksammas över hela världen. FN använder dagen för att synliggöra problem av olika dignitet över hela världen. Frågor som lyfts är bland annat trafficking av unga flickor, rätten och tillgången till vård och inte minst flickors rätt till utbildning.

Detta är frågor som alla rimligen borde tycka är viktiga och de flesta i Sverige, oavsett partifärg, skulle svara att så är fallet. Frågorna är dock av naturen sådana att de inte är aktuella i Sverige i dag. Är det då aktuellt att fortsätta uppmärksamma internationella kvinnodagen i Sverige 2017?

Ja, är det enkla svaret. Högaktuellt och avgörande för Sveriges framtid, är det korrekta svaret. För att Sverige ska fortsätta utvecklas i den riktning som vi gör så är det avgörande att vi även fortsättningsvis arbetar med jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter.

Så sent som på 1970-talet genomfördes några av de största reformerna på jämställdhetsområdet som än i dag påverkar kvinnors möjligheter att, i teorin, arbeta på samma villkor som männen. Det handlar om den könsneutrala föräldraförsäkringen, utbyggnaden av barnomsorgen och att gifta par särbeskattas. Allt detta är incitament för att också kvinnor ska kunna förvärvsarbeta.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]Kvinnor och kvinnors rättigheter har de senaste åren, och i synnerhet det senaste året utvecklats i negativ riktning. [/blockquote]

Samtidigt så är det viktigt att påpeka att det så sent som 1999 blev olagligt att köpa sex i Sverige och först 2007 fick utländska kvinnor möjlighet att göra abort.

Ingen har heller lyckats undgå skiftet i hur kvinnofrågan porträtteras, och framställs i media och i samhällsdebatten. Kvinnor och kvinnors rättigheter har de senaste åren, och i synnerhet det senaste året utvecklats i negativ riktning. Genom politiska reformer i USA och Europa har det blivit allt svårare att vara kvinna. Kvinnor riskerar numera åter att se sina rättigheter gällande sin kropp och hälsa att ryckas ifrån dem.

EU har genom Europaparlamentet identifierat några områden med stora utmaningar för jämställdheten.

• Det behövs en bättre balans mellan arbete och fritid för att stärka kvinnor på arbetsmarknaden.

• Kvinnors pensioner var 2014 40,2 procent lägre än männens.

• Kvinnors bruttoinkomst per timme var 16,7 procent lägre än männens.

• Flickor runt om i världen har sämre tillgång till utbildning. Tio procent av flickorna som borde gått i skola gör det inte.

Konsekvenserna av de stora orättvisorna som råder och som åter utvecklas i fel riktning får konsekvenser för hela samhället, i hela världen.

Sverige har i dag en socialdemokratiskt ledd regering som tydligt tagit ställning i frågan om jämställdhet. Stefan Löfven har som manlig statsminister uttalat sig som feminist och tagit viktiga steg i rätt riktning.

Kanadas liberala premiärminister Justin Trudeau har även han vid flera publika tillfällen uttalat att han är stolt feminist och att arbetet med jämställdhet är av yttersta vikt. Ytterligare goda exempel finns i Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Storbritanniens premiärminister Theresa May.

All tillgänglig statistik visar att kvinnor är minst lika kompetenta som män. Detta till trots så fortsätter kvinnor att ligga långt efter männen i frågor som lön, pension och tillgång till vård, skola och omsorg.

Mot bakgrund av detta och utvecklingen i bland annat USA så är det viktigare än någonsin att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Kvinnofrågan är åter i ett skede som kommer bli avgörande för framtiden och flickors möjlighet att utvecklas. Det är en fråga om liv och död.

Sara Heikkinen Breitholtz, kommunpolitiker (S) i Kungsbacka