Jämför homoäktenskap med tidelag

Att låta homosexuella gifta sig vore att diskriminera polygamister och de som har sexuella relationer med djur. Det menar Marietta de Pourbaix Lundin (m) samt Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (kd) i en riksdagsmotion.

– Oförskämt, säger Börje Vestlund (s).

Den kristet konservativa kd-duon Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson och moderaternas Marietta de Pourbaix Lundin går i motionen ”Bevara äktenskapet” till gemensam attack mot dem som vill att även homosexuella ska få gifta sig.

Äktenskapslagen diskriminerar inte homosexuella, menar trion, utan markerar enbart att äktenskapet är till för de par som alstrar barn och ”garanterar samhällets fortlevnad”.

Könsneutralisering av äktenskapsbalken skulle däremot, enligt motionärerna, diskriminera andra sexuella relationer. I motionen varnas för total moralisk upplösning – ”alla sociala restriktioner på äktenskap och sexualitet” skulle försvinna.

Inte bara polygamister och syskon utan även de som har samlag med djur kan då ställa krav på giftermål, varnar Oscarsson, Skånberg och de Pourbaix Lundin.

”Detta är också den logiska följden av en könsneutralisering, eftersom det inte går att hävda att endast könsaspekten skulle vara diskriminerande, utan då även antal, ålder, släktförhållande och arttillhörighet”, skriver de i motionen.

– Du luckrar ju upp allting om du gör så här. Det finns säkert många som skulle tycka det vore bra med månggifte. Det är det absolut inte, säger Marietta de Pourbaix Lundin.

Vad menar ni med ”arttillhörighet”?
– Nu har jag inte motionen framför mig. Men det finns redan begränsningar som talar om när du får gifta dig, innan en viss ålder, med släktingar.

Ja, men arttillhörighet vad är det? Djur eller?
– Ja… nej, det kan nog missförstås vad man ska tolka det som. Det kan jag hålla med om. Det är ju bara människor som kan gifta sig med varandra. Så är det ju fortfarande, säger Marietta de Pourbaix Lundin som själv är gift med ett folkpartistiskt kommunalråd i Haninge.

Börje Vestlund, öppet homosexuell s-riksdagman som propagerar för en könsneutral äktenskapslag, säger att han inte vet om han ska skratta eller gråta åt motionen.

– Oscarsson och Skånberg tar jag inte på allvar men jag tycker att Marietta de Pourbaix Lundin som åtminstone försöker vara respekterad borde hålla sig för god för att beblanda sig med det här kvasireligiösa packet.

– Man får ju hyfsa till debatten. Att blanda in månggifte och annat är ju på gränsen till oförskämt.

Vestlund väljer ändå till slut att skratta åt eländet.
– Jag vill gifta mig med en myra, säger han med ett gap-skratt.