”Jag krokar gärna arm med SSU”

Lena Rådström Baastad, partisekreterare för S, tänker kroka arm med SSU i deras krav på bättre representation av unga när det gäller politiska förtroendeuppdrag.

Men Philip Botström, SSU, tror inte att reformprogrammet som kongressen tog beslut om på fredagen har hela svaret på problemet.

SSU kräver att hela partiet ska engageras i att ta fram ett nytt idépolitiskt program.

– Om vi lägger vår idéutveckling i regeringskansliet då har vi tappat bort oss som parti och folkrörelse, sa SSUs förbundssekreterare Andrea Törnestam, tidigare i en intervju för AiP.

Tidigt på lördagsmorgonen anordnade SSU ett seminarium på kongressen med titeln ”Vakna eller dö ut! Dags att förnya socialdemokratin”. Först var titeln ”Vakna eller dö!” berättar SSUs kommunikationschef Amanda Borg, men SSUs förbundsordförande Philip Botström satte ner foten.  Det var för hotfullt.

Men det socialdemokratiska partiet ska inte vara helt lugnt. SSU är på krigsstigen. Philip Botström har tidigare kommenterat att han tycker att partiet saknar krisinsikt efter ett väldigt dåligt valresultat. Efter januariavtalet är rörelsen det enda man äger helt och fullt fortfarande, menar SSU, och den ska användas. Ett nytt program tillkommer inte på finansdepartementet eller på partihögkvartetet på Sveavägen 68 i Stockholm, utan i S-föreningarna.

– Det handlar om hur vi ska kunna involvera och inkludera fler i vårt parti. Det vi har sagt är att om partiet inte vill detta, då har vi lite hårdare förslag för hur man ska klara detta. Det handlar då om att ha bindande och förpliktigande mål och om att man delar på uppdragen, sa Philip Botström.

SSU har också pratat om ett omställningsprogram för politiker. Det är inte alltid inflödet som är problemet, utan att det bildas ”proppar” längre fram på vägen.

– Eftersom temat på kongressen varit omställning på arbetsmarknaden, för människor med vanliga jobb, menar SSU att det kan behövas omställningsstöd till en del av våra heltidspolitiker, sa Philip Botström.

Med på seminariet var också Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad. Med det reviderade förslaget av det nya organisatoriska reformprogrammet ”Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin!” som antogs sent under fredagen på kongressen kommenterar Rådström Baastad SSUs förslag med att det har varit för få politiska samtal.

– Vi har lurat oss själva genom åren. Vi har klarat makten i kommuner och landsting. Men vi har blundat för hur illa ute vi faktiskt är som parti. 28,3 procent är ett jättedåligt valresultat. Vi ligger väldigt dåligt till bland unga, vi tappade äldre väljare, vi tappade många väljare på landsbygden, sa Lena Rådström Baastad.

Hon konstaterade vidare att det nya programmet inte har lösningarna på alla problem, men det är ett första steg.

– När det gäller den unga representationen är det något jag brottas med hela tiden. Det förpliktigar. Men vi har också partidistrikt och arbetarekommuner som måste göra sitt jobb och göra nomineringarna. Vi måste återkomma till den här frågan många gånger.

Lena Rådström Baastad håller med om att frågan om representation är en av de största utmaningarna att hantera, men menar att det inte bara gäller de unga. Det gäller pensionärerna, det gäller medlemmar i olika fackförbund.

– Det är en utmaning. Vi måste få de där listorna. Jag vill gärna kroka arm med SSU och göra ett grundligt arbete utifrån vårt reformprogram. Vad gör vi varje dag för att attrahera unga? Det kan inte bara handla om representation, men det måste handla om något mer också, sa Lena Rådström Baastad.

Philip Botström tänker anta partisekreterarens inbjudan om att ta ett helhetsgrepp tillsammans för en ökad representation och för att S ska kunna utgöra ett mer attraktivt parti för unga.

Men han vänder sig emot hur man ofta ser på ungas krav på representation.

– Det är bra att vi fått en ärlig diskussion om SSUs motiv. Det här är inte av identitetpolitiska skäl. Precis lika lite som när Kommunal vill ha fler kommunalare för att de ska känna sig representerade. Det finns intressen och målkonflikter, men vi pratar inte om det och det har skapat en frustration. Inga andra grupper bemöts så. Inte äldre, inte representanter för olika fackförbund, sa Philip Botström.