Istanbulkonventionen 10 år i dag

Foto: Maria Persson/AiP

I dag firar Istanbulkonventionen tio år och Sverige deltar i det internationella firandet. Istanbulkonventionen arbetar med att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor. Evin Incir (S), ledamot i Europaparlamentet, berättar om arbetet.
Det är en viktig konvention som sätter kvinnor och flickors mänskliga rättigheter i centrum, som också har bidragit till att många medlemsstater i EU har steppat upp sitt arbete mot våld mot kvinnor. 

Att ratificera Istanbulkonventionen är juridiskt bindande, med det följer bestämmelser om våldsförebyggande åtgärder, skydd och stöd till utsatta kvinnor. Konventionens krav innebär åtaganden som varje medlemsland är skyldigt att leva upp till. Som Evin Incir (S) skrivit i en krönika i Aktuellt i Politiken är det fortfarande sex medlemsländer i EU som inte har ratificerat Istanbulkonventionen. Evin Incir berättar om de hot hon ser mot konventionen:

Jag ser en väldigt tydlig tillbakagång i EU, men också inom de 27 medlemsländerna. Senaste exemplet är Turkiet som nu har valt att lämna Istanbulkonventionen, kort därefter gick Polen ut och meddelar att de vill lämna. Vi ser att när högernationalistiska partier tar sig in i regeringsställning, så syns en tillbakagång i arbetet mot könsrelaterat våld, säger Evin Incir.

Medlemsländernas tillämpning av Istanbulkonventionen övervakas av en expertgrupp, kallad GREVIO. Regeringen har publicerat delar ur GREVIOs granskningsrapport av Sverige från 2019. Rapporten framhåller att Sverige är ett jämställdhetspolitiskt föregångsland. Samtidigt mördades under april månad i år fem kvinnor under tre veckor, av män de hade en nära relation till. Detta innebär att det finns oerhört mycket kvar att göra.

 Jag tycker att Sverige har gjort mycket mer än många andra länder. Men vi har inte gjort tillräckligt. Nu har ju regeringen presenterat en hel del olika förslag, men vi är långt ifrån ett land där kvinnor har rätt till sina mänskliga fri- och rättigheter. När fem kvinnor inom loppet av tre veckor mister sitt liv, då är det något som är fel i samhället, säger Evin Incir.

Evin Incir avslutar med att förtydliga de högerextrema partiernas motstånd.

Inom EU i stort så utgör främst de högerextrema partierna ett hinder för att vi ska kunna steppa upp arbetet ännu mer. Jag jobbar just nu med att möjliggöra en reglering som innebär kriminalisering av könsbaserat våld. Redan nu kan vi se motstånd från högerextrema och högerpartier i EU, säger Evin Incir.
Sandra Roos Gren