Iran: Fackligt manifest leder vägen

Majid Tamjid och Saied Tagavi, båda fackligt engagerade svenskiranier, deltog i solidaritetskonferensen för Irans folk som bland andra Palmecentret och LO arrangerade. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Ett 20-tal fack och civilsamhällesorganisationer i Iran har nyligen skrivit på ett manifest med tolv krav som ett första steg mot ett fritt, modernt och humant Iran. Ännu fler partier och organisationer ställer sig bakom kraven på bland annat åsikts- och religionsfrihet och förbud mot diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning.
– Det har blivit en röst för proteströrelsen Kvinna liv frihet, säger Majid Tamjid.