IPCC: Klimatförändringarna är redan här

Hoesung Lee, ordförande för FNs klimatpanel vars senaste rapport slår fast att klimatförändringarna redan påverkar människor, djur och naturen. Foto: UNclimatechange

Stora delar av världen är redan påverkade av klimatförändringar och konsekvenserna drabbar fattiga länder värre än rika. Det slår FNs klimatpanel IPCC fast i sin senaste rapport. Vi behöver inte bara stoppa utsläppen utan även lära oss leva med de förändringar som redan sker.
– Rapporten är en allvarlig varning om vilka konsekvenserna blir om vi inte gör något, säger Hoesung Lee, ordförande för IPCC.

FNs klimatpanel IPCC sammanställer löpande det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringarna, deras konsekvenser och lösningar. Forskare från olika delar av världen deltar i arbetet; 270 forskare har varit med och skrivit den senaste rapporten från 27 februari.

Rapporten slår fast att det blir mer och mer tydligt att klimatförändringar redan i dag påverkar miljön, människor och infrastruktur i över hela världen. Förändringarna går snabbare än forskarna förväntade sig för 20 år sedan. Det kommer inte att räcka med marginella förändringar – det krävs genomgripande samhällsförändringar för att möta krisen.

Rapporten betonar sambanden mellan ekosystem och biologisk mångfald, människan och klimatförändringar. Ekosystem och biologisk mångfald hotas både av mänsklig aktivitet och av klimatförändringar, samtidigt som de spelar en stor roll för att mildra effekterna av, och våra möjligheter att anpassa oss till, klimatförändringarna.

Det handlar till exempel om att när tidpunkterna för när växter blommar och djur vaknar ur vintervilan förändras kan det leda till det inte finns insekter som kan pollinera fruktträd eller att det finns för få insekter när fåglarna har ungar att mata.

Att återskapa ekosystem och skydda mellan 30 och 50 procent av jordens naturmiljöer – hav, land och sötvatten – skulle vara en viktig åtgärd för att människan ska kunna dra nygga av naturens förmåga att lagra koldioxid.

– Vi skulle kunna öka takten i omställningen till en hållbar utveckling, men det krävs tillräcklig finansiering och politiskt stöd, säger Hans-Otto Pörtner från IPCC.

Över hälften av världens befolkning bor i dag i städer; de är både en risk och en möjlighet, enligt rapporten. Klimatförändringarnas konsekvenser kan bli extra kännbara i städer, särskilt städer där många fattiga bor och som växer på ett oplanerat sätt.

Men städer innebär samtidigt en möjlighet för exempelvis hållbara transporter, “gröna” byggnader och pålitlig vattenförsörjning.