Inget undantag för svenska kollektivavtal

Johan Danielsson (S) är kritisk mot att parlamentets ståndpunkt om minimilöner kan hota den svenska kollektivavtalsmodellen. Foto: Europeiska unionen 2021

Sverige lyckades inte få gehör i EU-parlamentet för sin kritik mot förslaget om EU-regler för minimilöner. Svenska och danska parlamentariker har drivit hård kampanj för att få en skrivning som skyddar modellen med kollektivavtal. Nu går parlamentets ståndpunkt vidare till förhandlingarna med ministerrådet.
– Det är beklagligt, men frågan är inte över, säger Johan Danielsson (S) efter torsdagens omröstning.