Inget förslag om förbud mot partilotterier – skärpta krav på transparens

Utredaren Gunnar Larsson och finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) presenterar utredningen om partilotterierna.

Regeringens och Sverigedemokraternas utredning av partipolitiska lotterier, som slår mot Socialdemokraternas finansiering, föreslår inte ett förbud, utan skärpta krav på information.
– Vi har inte funnit att förtroendet för partierna påverkas av deras lotterier, säger utredaren Gunnar Larsson.