Ingen utförsäljning av BUP om S får bestämma

Elin Norén, S regionråd i opposition i Dalarna, och socialminister Lena Hallengren presenterade S politik mot psykisk ohälsa. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Dalarna är ett avskräckande exempel på vad som händer när högerkonservativa låter marknadskrafter och vinstjakt försämra vården.
Det sa Elin Norén, socialdemokratiskt regionråd i opposition i Region Dalarna, när Socialdemokraterna på tisdagen höll en pressbrief om vården mot psykisk ohälsa.

Stress och oro ökar bland barn och unga och allt fler upplever psykisk ohälsa och söker vård. Det sista de behöver är, enligt Socialdemokraterna, en borgerlig politik med privatisering.

I Dalarna väntar just nu 1 206 barn och unga på ett få en utredning eller behandling hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I oktober 2021 var det 800 barn och unga i kön.

– Då valde den borgerliga majoriteten med stöd av Sverigedemokraterna att privatisera och införa ett marknadssystem i barn- och ungdomspsykiatrin. De gjorde det trots personalens protester. I dag, nio månader senare, har verksamheten drabbats av personalflykt och att ännu fler barn väntar. Det är ett marknadsexpermiment som har gått snett, sa Elin Norén. 

Vi kan se att en nyckel är att man har en sammanhållen vård, inte en vård som splittras upp mellan många olika vårdbolag.

Elin Norén, regionråd i opposition (S), Region Dalarna

– Den socialdemokratiska regeringen har gjort stora och långsiktiga satsningar för att bekämpa den psykiska ohälsan. På fem år har vi mer än fördubblat de pengar som riktas till området, från en miljard kronor till över fem miljarder, sa socialminister Lena Hallengren (S). 

Enligt Elin Norén finns det goda exempel att lära av – regioner som stärker tidiga insatser vilket gör att man kan hjälpa fler barn innan problemen blivit så stora, eller de som skapar “en väg in” så att barn och familjer direkt kommer till rätt instans. 

– Vi kan se att en nyckel är att man har en sammanhållen vård, inte en vård som splittras upp mellan många olika vårdbolag, sa Elin Norén. 

– Det här är vad valet handlar om – om vår gemensamma välfärd ska stärkas eller säljas ut. Socialdemokraternas svar är att den ska stärkas, sa Lena Hallengren.

Enligt henne vill högerpartierna privatisera barn- och ungdomspsykiatrin om de vinner regionvalen i Västerbotten, Västmanland, Stockholm och i Örebro. 

– Det är uppenbart att högerkonservativa sätter vårdbolagens intresse framför barnens. Och inte nog med det. Det görs också stora nedskärningar på flera håll. I högerstyrda Region Stockholm lägger man ner sju av sexton BUP-mottagningar, bland annat i Hallunda och Jakobsberg där vi vet att behoven är som störst. Hur tror Moderaterna att fler barn och unga ska få en ADHD-utredning om man lägger ner barn- och ungdomspsykiatrin? 

När kristdemokraternas Ebba Busch säger att hon vill förstatliga vården menar hon enligt Lena Hallengren att det i själva verket handlar om att centralisera makten.

– Om vården är statlig blir det lättare att trycka på en knapp och sälja den på ett bräde. Vi måste förhindra att Sverige gör samma misstag med vården som vi har gjort med skolan..

Hallengren presenterade ett antal förslag för att minska den psykiska ohälsan som S vill genomföra. Det handlar bland annat om att att införa arbetsmetoden “en väg in”, fler psykologer och kuratorer på vårdcentraler och stärkt elevhälsa. Och man tänker inte göra om misstaget från Dalarna.

– Socialdemokraternas besked är att inte en enda barn- och ungdomspsykiatri ska säljas ut i de regioner där Socialdemokraterna styr. 

Socialdemokraternas förslag för att minska psykisk ohälsa hos barn och ungdomar: 

Stoppa utförsäljningarna 

Inte en enda BUP ska säljas ut i de regioner där Socialdemokraterna styr. Detta är ett område som behöver satsas på, så fler barn får vård och stöd i tid.

Snabbare kontakt med vården

Alla barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa ska få snabbare kontakt med vården. ”En väg in” behövs i alla regioner så att barn och unga lätt kan hitta rätt i vården. Det kan handla om ett enda telefonnummer som barn eller deras föräldrar kan ringa och få hjälp till rätt vårdnivå.

Bygg ut första linjens psykiatri

Socialdemokraterna vill bygga ut och utveckla första linjens psykiatri, med fler psykologer och kuratorer på vårdcentralerna.

Stärk elevhälsan

Socialdemokraterna vill stärka elevhälsan och skolans roll i att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa, till exempel genom hälsosamtal där frågor om psykisk hälsa ingår.

Fler ungdomsmottagningar

Socialdemokraterna vill se fler ungdomsmottagningar som ska kunna ge stöd till barn och unga med lättare psykisk ohälsa.

Nationell stödlinje för psykisk ohälsa

Socialdemokraterna vill införa en nationell stödlinje för psykisk ohälsa som kan ge ett professionellt och anonymt samtalsstöd, via till exempel telefon eller chatt, till personer med psykisk ohälsa eller självmordstankar och deras anhöriga. Stödlinjen ska vara ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och det stöd som erbjuds via civilsamhällets stödlinjer, och bidra till ökad tillgång till förebyggande stödåtgärder i samhället.