Ingen ska behöva vänta på hjälp

Att många unga lider av psykisk ohälsa är inte individuellt problem utan ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar. Regeringen har fördubblat satsningarna på psykisk ohälsa de senaste fyra åren, men det räcker inte, skriver Annika Strandhäll och Philip Botström.

Vi socialdemokrater lanserar just nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd. Därför presenterar vi en satsning för att elevhälsan ska kunna genomföra screening av elevers psykiska hälsa och att vården ska vara rustad för att utan lång väntan ge barn och unga det stöd de behöver. Vi vill också modernisera och digitalisera barn och ungas möjligheter att få vård och stöd samt förbättra det förebyggande arbetet när det gäller självmord.

Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsoutmaning. Antalet barn mellan 10 och 17 år med psykisk ohälsa har fördubblats de senaste tio åren. För unga vuxna mellan 18 och 24 år handlar det om en 70-procentig ökning under samma period.

Det är en allvarlig och oroväckande utveckling. I dag är nästan 200 000 barn och unga drabbade.

Därför ger socialdemokraterna nu ett vallöfte till alla landets barn och unga.

• Screening av barns och ungas psykiska hälsa i skolan

Precis som alla barn i dag genomgår fysiska hälsoundersökningar i skolan ska även elevhälsan arbeta med årliga hälsoundersökningar för att förebygga och säkerställa elevernas psykiska välmående. Hälsoundersökningen kan ta upp frågor om ens psykiska hälsa, eventuella missförhållanden i familjen samt hedersrelaterat våld och förtryck.

På så vis får elevhälsan bättre verktyg för att hjälpa och upptäcka barn och unga som mår dåligt eller far illa.

• Unga som mår dåligt ska ha snabbt stöd i mobilen

För många unga är det i dag mer naturligt att ta en första kontakt digitalt via exempelvis ett chattforum än att fysisk uppsöka hjälp. För att förbättra tillgängligheten, öka kunskapen bland barn och unga samt sänka trösklarna till vården vill vi göra det möjligt för barn och unga i hela landet att söka vård och få professionellt stöd via en digital plattform. UMO.se, ungdomsmottagningarna på nätet, byggs ut så att den inte bara ger bra information, utan också blir interaktiv.

• Barn och unga som mår dåligt ska ha en vård utan väntan

Många som i dag står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin för behandling kunna få vård på vårdcentralen i stället, om kompetensen fanns där. Genom att stärka vårdcentralernas kompetens och kapacitet för att ta hand om enkel och medelsvår psykisk ohälsa bland unga skulle fler kunna få hjälp snabbare.

Därför vill vi ge landstingen ett permanent tillskott om 250 miljoner kronor, för att göra insatser för att barn och unga ska få rätt hjälp snabbt.

Pengarna kan användas till att korta köerna i BUP, men också för att stärka upp vårdcentralernas kompetens.

• Rätt stöd vid självmordstankar

Att må dåligt är inte ett brott och ska inte heller behandlas som det. Då ska det i första hand vara vården som kommer och inte polisen vid ett självmordslarm. Larm om självmord ska i första hand betraktas om en olycka och kopplas till psykisk ohälsa, samhällets svar måste utformas efter det.

Barn och ungas psykiska hälsa är en angelägenhet och en investering för hela samhället. Barn som får rätt stöd blir trygga vuxna.

I ett starkt samhälle ska inget barn behöva vänta på att få rätt stöd och hjälp. Det är det löfte vi socialdemokrater nu går till val på.

Annika Strandhäll, socialminister (S)
Philip Botström, SSU-ordförande