Ilan De Basso: Vi ska leverera politik som ger hopp och framtidstro

Just nu pågår ett krig i Europa och vi har plötsligt kastats ut i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Ett mycket farligt sådant. Varje dag kablas nya bilder, reportage och berättelser ut från krigets Ukraina. Människor som flyr sina hem, sjukhus bombas och familjer som splittras.

Till Sverige kommer nu kvinnor och barn för att söka skydd. Nu kommer också skrämmande rapporter från gränsen till Ukraina där man varnar för en förödande humanitär katastrof.

Samtidigt har vi inte stått och tittat på. EU har de senaste veckorna visat en aldrig tidigare sedd enighet och beslutsamhet som svar på Putins brutala angrepp mot den ukrainska befolkningen. Freden och friheten kräver uppoffringar av oss alla. Oligarkerna i Putins omgivning ska inte kunna åka på italienska vingårdar och på franska solsemestrar.

Eftervärldens dom mot Putins invasion, både i världen och i Ryssland kommer bli hård.

Men viktigast just nu är att kriget får ett slut. Vi måste tro på demokrati och diplomatins väg. Eftervärldens dom mot Putins invasion, både i världen och i Ryssland kommer bli hård. Det ryska folket ser nu konsekvenserna av ett styre som genom sitt agerande inte längre garanterar deras egen säkerhet. 

Putins agerande drabbar inte bara hans ryska vänner genom sanktioner längre. Den här typen av hänsynslöst agerande skapar nu stora problem för populister runtomkring i världen som tidigare visat sympatier för Putins politiska ledarskap. Politiker som Trump, Orbán, Le Pen, Bolsonaro och Åkesson har nu på olika sätt behövt ta avstånd från det ryska ledarskapet. 

Folkets vilja och längtan efter gemensamma lösningar på våra stora framtidsfrågor har ökat. Framgångar i Norge, Portugal och Tyskland är bevis på detta. 

Kriget har visat vad ett ledarskap som bygger på splittring, polarisering och konflikter kan leda till. Det auktoritära och populistiska ledarskapet kan förhoppningsvis framöver placeras på politikens bakgård och vi kan skapa större frihet och möjligheter för fler runtomkring i världen.

För nu efterfrågas en annan typ av politisk kraft och framtidsvision. Pandemin och invasionen av Ukraina har visat på behovet av gemensam solidaritet och att det är när vi arbetar tillsammans som vi löser de svåraste av frågor. 

Det här ska socialdemokratin i Europa vara svaret på. Samtidigt som vi står starkare än på väldigt länge. Folkets vilja och längtan efter gemensamma lösningar på våra stora framtidsfrågor har ökat. Framgångar i Norge, Portugal och Tyskland är bevis på detta. 

Det här ska vi ta med oss. Nu handlar det om att gå från vackra ord till handling på fler områden. Vi ska leverera politik för människor som ger hopp och framtidstro. Vi ska göra det tillsammans med Ukraina när kriget tar slut. 

För det gör det en dag. Då ska vi kunna säga: Aldrig mer! 

Ilan De Basso är Europaparlamentariker (S)