Ilan De Basso: Politiskt spel när Ungern utnyttjar Sveriges väg in i Nato

EU är i grunden ett demokrati- och fredsprojekt. Samarbetet bygger på grundläggande värderingar om frihet och demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet, och tolerans. Vad händer när dessa värderingar hotas, vad blir konsekvensen och hur mycket är vi villiga att kompromissa för att bevara sammanhållningen?

Enligt en ny rapport från V-dem, världens största databas för att mäta demokrati, har den ökade demokratiseringen av EU sedan Berlinmurens fall som nådde sin topp 2011, helt utraderats. Demokratin är på tillbakagång i Europa, nu är det viktigare än någonsin att försvara och hålla vid våra gemensamma värderingar.

Att dessa värderingar är under attack har blivit smärtsamt uppenbart under Sveriges Natoansökan. Ungerns försök att utnyttja Sveriges väg in i Nato är ett politiskt spel där våra värderingar är en del av insatsen. Ett spel som ytterst innebär att säkerheten i två EU-länder hotas av Orbáns drag.

Ungern har vid upprepade tillfällen sedan Orbán blev president kritiserats av bland annat EU, FN, Europarådet och OSSE på grund av brister i upprätthållandet av rättsstatens principer och demokratiska värden, och när det gäller efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Att en medlemsstat följer de grundläggande demokratiska principerna är en förutsättning för att ta del av våra gemensamma EU-medel. På grund av politiskt kontrollerade domstolar och korruption i landet har miljarder i EU-stöd till Ungern frusits.

Ungerns försök att utnyttja Sveriges väg in i Nato är ett politiskt spel där våra värderingar är en del av insatsen. Ett spel som ytterst innebär att säkerheten i två EU-länder hotas av Orbáns drag.

För att få tillgång till stöden ska Ungern anta ett stort antal lagar efter krav från EU. När Europaparlamentet i höstas röstade om detta ville alla närvarande svenskar sätta press på Orbán – utom Sverigedemokraterna. I Europaparlamentet röstade regeringspartierna ja till EUs budget för 2023 – utom Sverigedemokraterna.

När alla andra EU-länders regeringar röstade för EUs budget för 2023 avstod Sverige och Ungern. Sverigedemokraternas inflytande över regeringen är bevisligen större än de vill erkänna och används för att blidka deras vänner i Ungern.

I början av mars besökte en delegation från Orbáns parti Fidesz Sveriges riksdag. Rapporterna från mötet indikerar att Ungern trots allt kommer stötta Sveriges Natoansökan. Men det stödet verkar, föga förvånande, vara villkorat. Media rapporterade om att det yttrades en önskan att ”svenska politiker, regeringsföreträdare och ledamöter i EU-parlamentet, baserade på helt osanna fakta, inte ska indikera eller antyda att det finns en brist på rättsstatsprinciper i ett land.”

De nära banden mellan Sverigedemokraterna och Fidesz är kända sedan länge. Det går inte att utesluta att partierna utnyttjar det säkerhetspolitiska läget och Sveriges Nato-ansökan för att tysta kritiken mot Ungern.

En önskan som kommer sättas på sin spets under det svenska EU-ordförandeskapets konferens om rättsstat och demokrati i EU. Inför den finns det många frågor att ställa, inte minst vilket inflytande SD kommer att ha på agendan. De nära banden mellan Sverigedemokraterna och Fidesz är kända sedan länge. Det går inte att utesluta att partierna utnyttjar det säkerhetspolitiska läget och Sveriges Nato-ansökan för att tysta kritiken mot Ungern.

Huruvida Ulf Kristersson kommer leva upp till förväntningarna och försvara rättsstatsprinciperna eller om våra värderingar blir en vara att köpslå med återstår att se. Om vi tummar på våra värderingar för att blidka en auktoritär regim spelar vi högernationalisterna rakt i handen.

EU är i grunden ett demokrati- och fredsprojekt. Om ett medlemsland bryter mot våra gemensamma värderingar måste det få konsekvenser, vi kan inte låta oss utpressas till att acceptera brott mot rättsstatsprinciperna eller mänskliga rättigheter.

Ilan De Basso är socialdemokratisk Europaparlamentariker