Ilan De Basso: Något stämmer inte med Moderaternas ekonomiska politik

Regeringens första budget blev ett magplask. Vallöften och klimatmål sveks. Presskonferensen där budgeten presenterades drogs med teknikkrångel. Budgeten kritiserades av så omaka par som Naturskyddsföreningen och Timbro. ”Det är något som inte stämmer”, sade finansministern apropå tekniken. Hon är något på spåren.

Det här oöverträffade magplasket får mig att tänka på EUs budgetprocess. Regeringen tycks ha låtit sig inspireras av sina kollegor på kontinenten. Likheterna är slående. 

Höstens förhandlingar om EU-budgeten har varit ett mästerskap i överbudspolitik, ogrundade förslag och allmänt kaos. Miljardsatsningarna staplar sig på varandra och alla områden är lika viktiga.

Som ledamot i Europaparlamentets budgetutskott har jag arbetat för att förbättra förslagen. Vi har förhandlat om effektivare och billigare EU-administration och motsatt oss stora utgiftsökningar. Utgångspunkten har varit att satsa på det som är viktigt här och nu: kriget i Ukraina och energikrisen. EU måste göra sitt för att förbättra situationen för vanligt folk.

I valrörelsen lade högerpartierna fram orealistiska löften om sänkta bränslepriser, oseriösa förslag om skattesänkningar och hundratals miljarder till ny kärnkraft. Alla de förslagen imploderade när de mötte verkligheten.

Tyvärr är det många ledamöter som har en annan syn. När vi försöker förklara värdet av ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomisk politik möts vi av oförstående blickar. 

Elisabeth Svantesson verkar ha tagit inspiration av sina europeiska kollegor. I valrörelsen lade högerpartierna fram orealistiska löften om sänkta bränslepriser, oseriösa förslag om skattesänkningar och hundratals miljarder till ny kärnkraft. Alla de förslagen imploderade när de mötte verkligheten.

Det finns dock en viktig skillnad mellan regeringen och EU-institutionerna. Trots den kaosartade processen landar man i slutänden alltid i en ansvarstagande kompromiss. 

Moderaterna verkar föredra ansvarslös överbudspolitik och brutna vallöften framför en seriös ekonomisk politik. Det undergräver människors förtroende för politiken i stort. Och då ska vi inte tala om regeringens förslag – höstbudgeten är ett svek mot vanliga löntagare.

Det finns dock en viktig skillnad mellan regeringen och EU-institutionerna. Trots den kaosartade processen landar man i slutänden alltid i en ansvarstagande kompromiss. 

Och i EU blev det tydliga prioriteringar om vad som är viktigt här och nu. Vi satsar på att stödja Ukraina, stärka EUs humanitära bistånd, investera i energiinfrastruktur och att snabba på klimatomställningen. Prioriteringar som nästan alla EU-parlamentariker och länder kan enas om. Förutom den svenska regeringen då.

Moderaternas magplask är dåligt för Sverige. För när en regering agerar på det här sättet är det, för att citera finansministern, något som inte stämmer.

Ilan De Basso (S) är Europaparlamentariker