Ilan De Basso: Mänskliga rättigheter är ingen handelsvara

I oroliga tider med lågkonjunktur och hög inflation kan ekonomin för privatpersoner och familjer pressas till bristningsgränsen. Många tvingas vrida och vända på varje krona för att få vardagen att gå ihop. Det är då konkurrensen om de lägsta priserna blir som mest relevant för konsumenterna.

Konkurrens mellan företag och leverantörer kan i sig leda till många fördelar. Ökad konkurrens kan ge upphov till lägre priser, mer tillgängliga och bättre varor. Det är sällan vi ägnar någon större tanke åt hur vissa varor kan vara så billiga när vi väl är ute och handlar.

Men vilken effekt får konkurrensen på samhället när prispressen leder till allt sämre löner och villkor för arbetare? Är konkurrensen verkligen sund när företag ser mänskliga rättigheter som en handelsvara och låga priser görs möjliga genom att bryta mot lagar och avtal, eller då människor luras till att arbeta för en långt lägre lön än överenskommet?

Är konkurrensen verkligen sund när företag ser mänskliga rättigheter som en handelsvara och låga priser görs möjliga genom att bryta mot lagar och avtal?

För bara några veckor sedan dömdes ett Göteborgspar för människoexploatering. De lockade hit två barnskötare från Filippinerna och lovade fina kontrakt med bra ersättning, men väl på plats tvingades de jobba dygnet runt, sju dagar i veckan med endast en ledig dag per månad.

Tvångsarbete, oberoende av form eller kontext, är en kränkning av våra mänskliga rättigheter. Det underminerar människors självständighet och frihet samtidigt som det snedvrider konkurrensen. Oavsett om det tar sig uttryck som barnarbete i skuggorna av textilfabriker eller som modernt slaveri i form av exploaterande arbetsvillkor, är det ett skamligt angrepp på vår mänsklighet.

För att utplåna tvångsarbete krävs en tredelad strategi. Det är för det första avgörande att belysa det globala sammanhanget. Brott mot mänskliga rättigheter sker dagligen, i såväl produktionssektorer som elitidrotten, och det sker närmare än vi tror.

Tidigare i våras uppdagades att kvinnliga löpare i den absoluta världstoppen utnyttjats under slavliknande förhållanden. Löparstjärnan Agnes Tirops öde är ett av de mest uppmärksammade, där år av utnyttjande och kontroll till slut ledde till hennes död.

Underbud på offentlig upphandling och extrema lågpristjänster är en grogrund för människoexploatering och kriminalitet.

För det andra måste vi stärka de lokala samhällena och ge drabbade människor resurser och möjligheter att bryta sig loss från cykeln av tvångsarbete. Det krävs hårdare regler och kontroller av såväl arbetskraft som företag. Framför allt måste individerna och företagen som bryter mot mänskliga rättigheter ställas till svars och avkrävas skadestånd för det lidande de orsakat.

Till sist måste efterfrågan strypas. Underbud på offentlig upphandling och extrema lågpristjänster är en grogrund för människoexploatering och kriminalitet. Om något verkar för billigt för att vara sant, är det sannolikt att så är fallet.

Kampen mot tvångsarbete och försvaret av mänskliga rättigheter är inte enbart en plikt, det är en nödvändighet. Det är en långsiktig strävan som kräver engagemang, tålamod och en ständig påminnelse om vikten av ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Vi kan inte tillåta att någon människa behandlas som endast ett verktyg i ett orättvist system. Vår framtid är beroende av vår förmåga att sträva efter rättvisa och garantera att varje individ kan leva i frihet och värdighet.

Ilan De Basso är Europaparlamentariker (S)