Ilan De Basso: Det kommer ett ”efter” också kriget i Ukraina

Precis som med alla viktiga politiska skeenden finns ett före och ett efter. Trots det förhåller vi oss som om allt är bestående och oföränderligt men tvingas att agera när nästa stora paradigmskifte slår til

Under hela efterkrigsperioden, kalla kriget, betraktades de rådande samhällsformerna och maktfaktorerna som något permanent. Det var förhållanden som skulle definiera vår framtid så långt vi kunde överblicka. Sovjetunionen kollapsade. Det var desto fler som önskade det än de som faktiskt trodde att så skulle ske.

Muren revs och ny historia skulle skrivas. Det skanderades högt om den liberala demokratins och marknadsekonomins oövervinnlighet. Ty vi hade uppnått det stadiet där ingenting skulle kunna rullas tillbaka. Demokrati, frihet och rättvisa skulle forma alla och med det hade också historien nått sin ände. I dag vet vi annorlunda.

Det pågående kriget har i flera avseenden varit utmanande för EU och dess medlemsländer.

Det finns ett före och det kommer finnas ett efter kriget i Ukraina, likväl ett Europa före och efter kriget.

Före kriget var det i princip otänkbart att en invasion kunde ske mitt framför ögonen på den europeiska unionen. Konsekvenserna var hårda och kom snabbt för det ukrainska folket och EU. Genom det europeiska samarbetet har vi lyckats samla resurser för att bistå Ukraina och stötta dem i deras kamp för frihet.

Det pågående kriget har i flera avseenden varit utmanande för EU och dess medlemsländer. Men det har också gett oss nya möjligheter för en handlingskraftig och enad front till försvar för vår säkerhet och demokrati, för att säkerställa kontinentens självförsörjning av energi och skydd av samhällsviktiga funktioner.

Efter kriget kommer EU naturligtvis spela en viktig roll i att bygga upp Ukraina, att forma nya allianser och partnerskap för en tryggare kontinent och värld. Den gröna omställningen ska ledas av Europas medlemsländer.

För det ändamålet måste medlemsländerna investera i ny infrastruktur för utbildning och kompetensförsörjning. De nya jobben kommer kräva fler yrkesarbetare, elektriker, lärare, ingenjörer och vårdpersonal. Europas konkurrenskraft kan bara stärkas om vi är villiga att investera i det som bygger vårt land och kontinent starkare.

Därtill är det inte långsökt att tro att Europas medlemsländer kommer hitta fler sätt att närma sig varandra i det säkerhetspolitiska samarbetet.

Europas konkurrenskraft kan bara stärkas om vi är villiga att investera i det som bygger vårt land och kontinent starkare.

Förr eller senare kommer ett slut på kriget i Ukraina. Det kommer ett ’efter’. Det lär inte finnas ett entydigt svar på vad Europa kan tänkas bli i den nya världsordning som formas efter kriget. Det enda vi vet är att det inte kommer att vara samma Europa som innan kriget.

Svensk socialdemokrati kommer spela en nyckelroll för Europas utveckling efter kriget. För oss socialdemokrater finns ingen tid att vila. Vi måste samlas kring denna fråga, om inte kommer högernationalister fortsätta att vinna mark.

Svaret på vad Europa kan vara avgörs av vad vi Socialdemokrater vill att Europa ska vara.

Ilan De Basso är socialdemokratisk Europaparlamentariker