”I slutänden kan det leda till bättre klimatlagstiftning”

Trots att EU-parlamentet i veckan röstade nej till en reformering av utsläppsrätterna tror Jytte Guteland (S) att ett bättre förslag kan bli färdigt att rösta om nästa månad. Foto: Ylva Säfvelin/AiP. Christian Creutz/EU 2021. NickyPe/Pixabay

Europaparlamentet ställer sig bakom att inga nya bensin- och dieselbilar ska få säljas inom EU från 2035. Men i övrigt blev det något av ett antiklimax kring besluten om EUs stora klimatpaket. Flera av förslagen skickas tillbaka för en ny utskottsbehandling. Men det är inte så illa som det kanske först såg ut, menar Jytte Guteland (S).
– I slutänden kan det leda till bättre lagstiftning.