I klimatomställningen behövs alla

Affärsidén hos Volta Greentech i Lysekil är att utfodra kor med torkade rödalger och på så sätt minska bildningen av metangas i kornas magar med upp till 90 procent. Foto: Volta Greentech

Att prata om nyindustrialisering är både rätt och sossigt – och det omfattar hela landet. Klimatomställningen kan skapa en ny… Läs mera »