”I dag handlar det om att stå upp för freden och folkrätten”

Partiordförande Magdalena Andersson, partisekreterare Tobias Baudin och riksdagsgruppens ordförande Lena Hallengren ställde ner ljus på Norra Bantorget vid ljusmanifestationen. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Onsdagen 29 november, på FNs internationella dag i solidaritet med det palestinska folket, arrangerades en ljusmanifestation på Norra Bantorget av Socialdemokraterna i Stockholm, Palmecentret och Socialdemokrater för tro och solidaritet.