I dag firar vi Nordens dag!

23 mars 1962 undertecknades Helsingforsavtalet. Foto: Agnes Berman

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Socialdemokrater i Nordiska rådet listar sina förslag för hur Norden som region kan förstärkas.

I dag 23 mars firar vi Nordens dag. Stanna upp och ägna det nordiska samarbetet en stolt tanke.

Norden är inte bara en geografisk plats det är också ett varumärke som är mycket starkt i stora delar av världen.

Vi är kända för vår välfärd, vår jämställdhet och vår kultur.

Men kanske ännu mer vårt nordiska ljus, vår rena luft och vårt framgångsrika arbete med grön omställning.

Det finns en antagen vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Om visionen ska bli mer än ord krävs aktiv politik från Nordens regeringar. Nästa år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Det är ett utmärkt tillfälle för Sverige att ta några initiativ för att stärka Norden som region och förverkliga visionen. Här är några förslag från oss socialdemokrater i Nordiska rådet:

  • De nordiska länderna har en ledande roll i den gröna omställningen. Tillsammans kan vi göra ytterligare satsningar för att öka på takten och trygga behovet av grön energi. Vi kan jobba vidare med forskningssamarbetet på forskningsområdet och ett ökat elmarknadssamarbete.
  • För det andra, rätten att bo och jobba i ett annat nordiskt land är en styrka för våra länder. Att värna rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och uppmuntra fler att jobba och utbilda sig i ett annat nordiskt land stärker sammanhållningen mellan våra länder. Pandemin visade att trots att våra länder har liknande förutsättningar och en lång erfarenhet av utbyte på politisk- och myndighetsnivå så brast samarbetet när krisen kom. Det har fått konsekvenser för hur våra medborgare ser på möjligheten att bo, arbeta och leva i ett annat nordiskt land. Sverige borde ta på sig ledartröjan för att riva fler gränshinder och stimulera att fler människor väljer att studera eller arbeta i ett annat nordiskt land. 
  • Grunden till att samarbetet i Norden fungerar så bra är vår demokratiska välfärdsmodell. Vi vill se stolta och höga ambitioner för social hållbarhet och fortsätta stärka den nordiska välfärdsmodellen. Även här behöver vi riva gränshinder. Det kan handla om möjligheten att hämta ut e-recept i hela Norden, om gemensamma digitala lösningar för en utvecklad hälso- och sjukvård i glesbygd, om att säkra ambulans- och sjuktransporter över gränserna till närmsta tillgänglig vård.

Rysslands olagliga och fullskaliga invasion av Ukraina har visat att det är viktigare än någonsin att vi står tillsammans i en stark nordisk gemenskap. Vi ska fortsätta jobba för att utveckla samarbetet mellan våra befolkningar. Idag och alla andra dagar.

Heléne Björklund (S)
ordförande för svenska delegationen i Nordiska rådet
Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Lars Mejern Larsson, Åsa Karlsson, Per-Arne Håkansson (S)-ledamöter i Nordiska rådet 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.