”I bästa fall har vi ett decennium på oss”

– I mitten av detta sekel kommer verkligt stora problem att uppstå. Därför kan vi inte skjuta på lösningarna, vi måste uppnå de årliga sjuprocentiga utsläppsmålen nu, menar Staffan Laestadius.

Vi kan inte vänta en enda dag till, vi måste agera nu om vi ska ha en chans att nå… Läs mera »