Hyrpersonal måste ut om behov ska styra

Foto: Paul Björkman/Västra Götalandsregionen

Enighet över regiongränserna. Uthållighet för att minska hyrberoendet. Personalsatsningar för att få fler att ta anställning. Så vill socialdemokratiska regionpolitiker fasa ut användningen av hyrpersonal i ett avgörande skede för att bryta utvecklingen.

– Behovet av vård ska styra, inte marknaden. Men just nu är vi i ett läge där marknadskrafterna bestämmer om vi ska kunna bedriva vård eller inte, säger Elina Backlund Arab, ordförande i Region Västernorrlands hälso- och sjukvårdsnämnd, om betydelsen av att trappa upp kampen mot bemanningsbolagen.

Elina Backlund Arab, Region Västernorrland.

Sedan 2016 har regionerna samverkat under SKRs flagg för att minska beroendet av hyrpersonal i vården.

Utvecklingen har gått åt motsatt håll med ständigt nya rekordnivåer. Totalt hyrde regionerna in läkare och sjuksköterskor för 4,5 miljarder kronor under första halvåret 2023, en ökning med hela 28 procent.

Regionerna hoppas nu ännu en gång kunde vända utvecklingen med ett första, gemensamt avtal för inhyrning av personal och en SKR-överenskommelse om att vara mer restriktiv med inhyrning.

– Det kommer att bli jättetufft och slå mot tillgången till vård. Men det är ett arbete som måste göras för det går inte att fortsätta med så mycket hyrpersonal, säger Elina Backlund Arab.

Hon tillägger att det förutom kostnaderna även handlar om kvalitet och arbetsmiljö.

– Jag träffar ju regionanställda som är fly förbannade över situationen där man får lägga tid på att lära upp inhyrda kollegor som i en del fall inte heller har tillräcklig kompetens.

Hyrpersonal för högst två procent av de totala personalkostnaderna har satts som ett regiongemensamt mål. Det är betydligt lägre än nuvarande nivå på omkring fem procent och där regioner som Norrbotten och Västernorrland ligger över 15 procent.

I Norrbotten har det fått politiker över partigränserna att enas om åtgärder. Målet i ett första skede är att minska inhyrningen med 20 procent.

Anders Öberg, Region Norrbotten. Foto: Simon Eliasson

Regionstyrelsens ordförande Anders Öberg (S) hoppas att det kan frigöra medel för personalsatsningar:

– Vi införde dubbel ob-ersättning från 1 oktober och gick utöver märket i lönerevisionen förra året. Jag ser gärna fler satsningar men då behöver vi få en effekt också av minskad inhyrning som skapar utrymme för att göra mer, säger han.

Mattias Adolfson (S), regionråd i Kalmar, är inne på samma linje:

– Ju mer vi får ner kostnaderna för hyrpersonal, desto mer får vi loss medel för satsningar på egen personal. Så det är lite av win-win.

Mattias Adolfson, Region Kalmar.

Region Kalmar har i ett fösta skede minskat inhyrningen av sjukhusens hyrsjuksköterskor – en följd bland annat av ett närmare samarbete med grannregionerna som en gemensam styrka mot hyrbolagen.

– Vi har förtydligat inom organisationen att vi måste kommer ner till max två procent hyrpersonal och lyckats väl hittills med mer än 30 procent färre hyrsjuksköterskor. Det är över förväntan och nu fortsätter arbetet, säger Mattias Adolfson.

Även Västra Götalandsregionen börjar se resultat med minskad inhyrning – till ett pris.

– Vi ska vara ärliga och säga att en generell minskning av bemanningen bidragit till den utvecklingen. Men det är så det ser ut när regionerna tvingas anpassa sig till SD-regeringens nedskärningspolitik, säger regionrådet My Alnebratt.

Nationellt leder hon arbetsgruppen ”Fler ska vilja arbeta i välfärden” som presenterat en problembeskrivning som en första delrapport.

My Alnebratt (vit kavaj) leder S arbetsgrupp som tittar på hur vi ska få fler att vilja arbeta i välfärden. Här presenterade hon den första rapporten i form av en problembeskrivning i december, tillsammans med representanter från andra arbetsgrupper (Fredrik Olovsson, Lars Isacsson och Anna-Caren Sätherberg) samt partisekreterare Tobias Baudin. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Arbetsgruppen pekar bland annat på problematiken med att vårdpersonal lämnar sina yrken och att kompetensbrist uppstår. Det gäller exempelvis barnmorskor där antalet utbildade egentligen borde räcka men där inte tillräckligt många jobbar kvar och att det ger en marknad för inhyrning.

My Alnebratt.

– I grunden handlar det om att arbetsvillkoren i välfärden måste förbättras så att fler vill, kan och orkar jobba. Det är det grundläggande problemet som vi socialdemokrater måste fokusera på, säger My Alnebratt.

Regionerna sätter nu stort hopp till skiftet från egna avtal – som bäddat för konkurrens mellan regionerna – till ett gemensamt avtal som alla måste använda.

– Med det nya nationella avtalet får vi bort de överpriser som funnit. Pressa priserna är viktigt. Men grundproblemet kvarstår: avtalet hjälper oss inte att komma ner till max två procent hyr, säger Daniel Schützer (S), regionråd i Värmland.

Med det nya nationella avtalet får vi bort de överpriser som funnits.

Daniel Schüter
Daniel Schüter,
regionråd Värmland.

Han vill se en politik som bygger på både piska och morot.

– Det ska vara jobbigare att vara hyr och så ska vi jobba för bättre villkor som anställd.

My Alnebratt ser det nya ramavtalet som ett stort steg framåt

– Men det kräver också att regionerna använder sig av avtalet och inte väljer en egen politik med direktupphandling av hyrpersonal som riskerar att underminera en gemensam politik, säger hon utifrån en historik att regionerna konkurrerat med varandra om att locka hyrpersonal.

Socialdemokraterna i Västernorrland önskar en tuffare politik med reglering av marknaden, eventuellt med lagstiftning, och planerar nu att bjuda in till en konferens under våren för diskussioner.

– Vi vill belysa problematiken, hitta vägar för att reglera marknaden och se vad vi som parti kan hitta för linje framåt, säger Elina Backlund Arab.

Hon väckte även frågan mot regeringen när ansvarigt statsråd, Acko Ankarberg Johansson (KD), besökte länet i höstas.

– Det var väldigt svaga svar hon kom med – särskilt i perspektivet att det handlar om den kanske viktigaste frågan för vården. Jag vet också att man från Region Norrbottens håll lyft hyrproblematiken när sjukvårdsministern var där. Det är bra att vi från olika regioner är tydliga mot regeringen, även om vi önskar en annan politik än den nuvarande, säger Elina Backlund Arab.

Fredrik Mårtensson

Fakta
Regionerna stärker sin samordning för att minska beroendet av hyrpersonal av kostnads- och kvalitetsskäl. För första gången finns ett gemensamt hyrbemanningsavtal som alla regioner förbundit sig att använda och med nationell prissättning. Alla regioner har också ställt sig bakom en rekommendation från SKR att kraftigt minska användningen av hyrpersonal.