Hultqvist och Johansson till försvarsberedningen

Peter Hultqvist och Morgan Johansson representerar S i försvarsberedningen. Foto: Socialdemokraterna

Regeringen presenterade under gårdagen direktiv till en ny försvarsberedning. Socialdemokraterna representeras i försvarsberedningen av Peter Hultqvist, ordförande i försvarsutskottet och Morgan Johansson, vice ordförande i utrikesutskottet.

– Det är viktigt att resan mot två procent av BNP innebär en reell förmågehöjning inom totalförsvaret. Totalförsvaret ska byggas systematiskt och fungerande. Det får inte vara så att orealistiska tidsambitioner får styra. En viktig målsättning är att antalet värnpliktiga ska öka till minst 10 000 per år. Vår ambition är att bygga ett brett folkförsvar, säger Peter Hultqvist.

Försvarsberedningen kommer bland annat att analysera viktiga förändringar i den internationella utvecklingen och följderna av ett svenskt Natomedlemskap. Den ska också se över försvarspolitiska utgångspunkter och mål för det civila och det militära försvaret.

– Försvarsberedningen står inför en stor uppgift. Ryssland är det största hotet för en lång tid framöver, och det svenska försvaret behöver vara dimensionerat för detta. Samtidigt måste vi säkerställa att försvaret har en god kostnadskontroll så att skattebetalarnas pengar används effektivt, säger Morgan Johansson.

Försvarsberedningen kommer att presentera en första rapport med fokus på bland annat säkerhetspolitik samt långsiktiga ekonomiska planeringsramar i juni 2023 med en delrapport i april 2023. En andra rapport med fokus på totalförsvarets fortsatta inriktning och utformning ska presenteras i april 2024.