Hör inte regeringen skriken från välfärden? 

Regeringens ovilja att stötta kommuner och regioner slår mot skolan och barnen. Och unga som slås ut riskerar att dras in i kriminalitet, skriver Soto Runevall, ordförande för Demos S-studenter Växjö.

Förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen larmar om den extremt pressade situationen på grund av kostnadsökningar och underfinansieringen av välfärden. Flera kommuner och regioner har varnat för att vi står inför en välfärdskris om inget görs.