Höjd skatt för stockholmarna

Karin Wanngård (S) höjer skatten i Stockholms stad för att värna välfärden. Foto: Peter Knutson

Både Region Stockholm och Stockholms stad väljer att höja skatten i sina budgetförslag inför 2024.
– När regeringen och Sverigedemokraterna sviker måste vi axla en större del av finansieringen, säger Karin Wanngård, S-finansborgarråd i Stockholms stad.

UPPDATERAD 231011

Ingen budget för satsningar eller ambitionshöjningar. Så presenterar styret i Region Stockholm, Mittenkoalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, sin budget ”Ansvar i kris” för 2024.

Enligt finansregionråd Aida Hadžialić (S) handlar budgeten om att skydda sjukvården från för stora besparingar.

– Svensk sjukvård befinner sig i kris på grund av inflationen och regeringens ohandlingsförlamning. Runt om i landet varslas vårdpersonal samtidigt som sjukhus och vårdcentraler läggs ner. Denna budget handlar om att skydda sjukvården i Region Stockholm från dramatiska besparingar. Det är ingen budget med satsningar eller ambitionshöjningar, men det är en budget för att kunna se vårdpersonalen i ögonen framöver, säger Aida Hadžialić.

Aida Hadžialić (S) säger att budgeten i Region Stockholm är en budget för att kunna se vårdpersonalen i ögonen framöver. Här omgiven av mittenkoalitionen med Gustav Hemming (C) till vänster och Anton Fendert (MP) till höger. Längst till vänster Jonas Lindberg, oppositionsregionråd från Vänsterpartiet som har ett samarbete med mittenkoalitionen.

Därmed vill man höja skatten med 30 öre till 12,38 kronor per intjänad hundralapp. Dessutom höjs patientavgiften för besök på närakuter från 250 kronor till 375 kronor. Enhetstaxan inom öppenvården höjs från 250 kronor till 275 kronor och avgiften per dygn inom slutenvården höjs från 120 kronor till 130 kronor. 

– En skattehöjning med 30 öre är i det här läget alternativet till kaos. Regeringens svek mot regionerna lämnar oss med valet att antingen massvarsla vårdpersonal och stänga vårdcentraler eller att höja skatten. Vi vägrar låta gamla, sjuka och vårdpersonal ta den smällen. Vi väljer att ta ansvar här och nu, säger Gustav Hemming (C), klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd.

Det rödgröna budgetförslaget innebär också att taxan för kollektivtrafiken höjs. För 30-dagarsbiljetten blir höjningen 50 kronor 2024 och ytterligare 40 kronor 2025. Enkelbiljetten höjs med 3 kronor. Samtidigt fryses priset för reducerade biljetter under 2024.

– Regeringen har, i en historiskt svår tid, lämnat kollektivtrafiken i fritt fall. Vi måste skydda de grupper som påverkas hårdast av en tuffare ekonomi. Därför har vi särskilt prioriterat att frysa biljettpriset för unga, studenter och pensionärer i årets budget, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd.

Mittenkoalitionen och övriga partiers budgetförslag kommer att behandlas i regionstyrelsen 17 oktober för att sedan tas upp för debatt och beslut i regionfullmäktige 7–8 november.

Även i Stockholm höjer det rödgröna styret skatten, 24 öre per hundralapp, vilket ger en undersköterska som tjänar 28 000 kronor 44 kronor mer varje månad i slutlig skatt.

Skattehöjningen kommer att ge staden 848 miljoner kronor i ökade skatteintäkter.

– Vi i det rödgröna styret blev valda av stockholmarna för att värna välfärden, förebygga otryggheten och bedriva en ansvarsfull klimat- och miljöpolitik. När regeringen och Sverigedemokraterna sviker måste vi axla en större del av finansieringen. Att höja skatten var inget lätt beslut, men vi måste hedra löftet till våra väljare samtidigt som vi tar hänsyn till stockholmarnas privatekonomi, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms stad.

Fotnot: Stockholms stads budget för 2024 var vid denna tidnings pressläggning inte ännu presenterad i sin helhet utan det skulle ske 11 oktober.

Stockholm stads budget för 2024 går att läsa här i sin helhet

Region Stockholms budget för 2024 går att läsa här i sin helhet