Debatt: Höj lönen för sjuksköterskor

Kungshöjds vårdcentral i Göteborg

Kungshöjds vårdcentral i Göteborg. Foto: Johan Flanke/AiBild

Sverige behöver ett sjuksköterskelyft, en rejäl löneförhöjning likt lärarlyftet. Det skulle göra vården mer säker genom att sjuksköterskor kommer tillbaka till yrket. Det skriver Stian Raneke, ordförande för S-sjuksköterskor, med flera.

Sjukvårdskrisen är ett faktum. I Stockholms läns landsting (SLL) har Moderaterna de senaste åren styrt oss in i en kris som nu kommer bli väldigt svår att komma ur när vi kommer till makten. 600 vårdplatser är stängda på grund av att det inte finns personal.

Sjuksköterskor finns, men de väljer att arbeta på annat håll. De lämnar landstingen för att jobba inom bemanningsbranschen, hos privata vårdgivare eller att inte arbeta som sjuksköterska alls. Anledningen är dålig arbetsmiljö, dåliga scheman, dåliga löner och liten chans till utveckling.

Alliansstyret i SLL gör felaktiga prioriteringar och tillsammans med dålig ekonomisk styrning och en övertro på att vårdval löser alla problem flyr sjuksköterskor bort från akutsjukhusen.

Ska vi komma ur den här krisen så måste vi ta till drastiska åtgärder. Det är där vi socialdemokrater ska vara i framkant när det gäller sjukvård. Därför är det med stor besvikelse vi tidigare kunnat läsa att finansminister Magdalena Andersson (S) stänger dörren till särskilda lönesatsningar à la lärarlyftet. (DN, 10 mars 2017)

Om finansministern vill anställa flera sjuksköterskor så måste det få kosta så att fler sjuksköterskor vill söka jobben. Det är dags för ett rejält sjuksköterskelyft så att vi kan ta oss ur dagens vårdkris. Landstingen måste vara de bästa arbetsgivarna.

Som det ser ut i SLL i dag anser vi att patientsäkerheten är hotad. Sjuksköterskor och barnmorskor arbetar dagligen under så stressiga förhållanden att misstag sker.  Om inte situationen förbättras kommer dessa att öka. Den utvecklingen kan vi inte tolerera. Vi vill inte vara med och bidra till en ökad smittspridning och ökade patientskadefall inom sjukvården.

Att ha ett sjuksköterskelyft skulle innebära att sjuksköterskor och barnmorskor skulle kunna ge en säker vård. Vara en trygg investering och långsiktig kraft inom sjukvården och framför allt lyfta oss ur den krisen vi har i dag.

Med ett sjuksköterskelyft kommer bemanningspersonal endast användas till det de är avsedda för, nämligen kortvariga oförutsedda bemanningsproblem.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]”Vi sjuksköterskor och barnmorskor är trötta på att sitta på sidolinjen och inte kunna bidra med vår kompetens.” [/blockquote]

Vi har så otroligt många berättelser från sjuksköterskor och barnmorskor som många skulle ha svårt att tro att de är på riktigt.

Det är berättelser från legitimerad personal som varje dag ser hur kvaliteten och säkerheten inom vården försämras. Vi som är patientens advokat kan inte längre tolerera den utvecklingen.

Att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska är en ren och skär förlustaffär. Förutom att som ny specialistsjuksköterska eller barnmorska börjar sin ”nya” yrkesroll på noll, så är inkomstbortfallet så stort att det inte räcker med ett helt arbetsliv för att ta igen lönebortfallet.

Så till kommande partikongress uppmanar vi Socialdemokraterna att se till att ett sjuksköterskelyft kommer i fokus. Ta hjälp av våra professioner. Vi sjuksköterskor och barnmorskor är trötta på att sitta på sidolinjen och inte kunna bidra med vår kompetens.

Vår lösning på sjukvårdskrisen:
•     Sjuksköterskelyft med särskild lönesatsning.
•     Inför Akademisk specialisttjänstgöring.
•     Specialistutbildning ska löna sig.
•     Hälsosamma arbetstider.
•     Premiera enheter som sänker sin personalomsättning.
•     Ge utrymme för lokala lösningar både på schema och lön.

Visst talar vi i egen sak, men vi vet vad vi talar om!

Stian Raneke
Ann-Marie Olsson
Erik Lindén
Rana Carlstedt
Fredrik Pettersson
Kerstin Mannerqvist
S-sjuksköterskor

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.