Debatt: SSU: Höj ambitionen – prioritera folkrörelsen

Foto: Anders Löwdin

Idag börjar socialdemokraternas kongress. Det är i en tid där vi ser hur vårt samhälle blir allt med segregerat, populismen växer och tron på vår gemensamma framtid sviktar. Vi ser också hur den unga generationen allt mindre tror på att politiken har lösningar för framtidens utmaningar och vårt demokratiska system.

I veckan släppte medieakademin sin årliga förtroendebarometern och resultatet är dystert men inte förvånande. Förtroendet för de politiska partierna fortsätter att våra lågt. 85% av befolkningen har lågt förtroende för de politiska partierna i Sverige. För SSU är svaret enkelt – vi måste göra mer.

För att bygga tilltron till politiken och demokratin behövs två saker – en politik för den unga generationen värd att tro på och en stark folkrörelse som organiserar fler och på så sätt ger fler möjlighet till att påverka samhällsutvecklingen.

En politik som vinner tilltro är en politik för mer jämlikhet. Det är en politik som ger alla unga möjlighet att forma sin egen framtid. Där dina chanser i livet inte ska avgöras om du är uppväxt i bruksort eller förort, vilken utbildning dina föräldrar har eller var du är född. Tyvärr är det långt ifrån hur verkligheten ser ut.

För SSU är utbildning svaret på många av de stora samhällsutmaningar – ökad polarisering, segregation och otrygghet. Det är genom satsningar på utbildning vi ger alla unga samma chanser att lyckas i livet, både i skolan och genom hela yrkeslivet. På lördag börjar socialdemokraterna kongress. SSU har ett tydligt krav – socialdemokraterna måste ge alla elever ett löfte om att stå på deras sida. Ett löfte om att ge alla elever samma chans att lyckas i skolan, att stoppa den psykiska ohälsan och ge unga trygghet genom hela arbetslivet.

För att formulera en politik för framtiden krävs en aktiv folkrörelse. Det är i folkrörelsen människor möts, idéer utvecklas och gemenskap byggs. För att forma reformer och nya förslag måste idéerna formas utifrån människors vardag. Det handlar om att fler är med och berättar om sina villkor på jobbet, hur det är att gå i skolan idag och tillsammans komma fram till lösningar på de gemensamma utmaningarna vi möter.

Grunden i folkrörelsen är organisering. Att samla människor med gemensamma intressen om en stark välfärd för alla, schyssta villkor på jobbet och ett utbildningssystem som ger människor möjlighet att uppnå sina drömmar. När vi är många är det fler erfarenheter och fler röster som påverkar innehållet i politiken – men också fler som bär upp värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. För att det ska vara möjligt krävs en rörelse som tar tillvara på allas erfarenheter. En rörelse som är öppen, nyfiken och inkluderande. Socialdemokratin måste våga bryta med gamla mönster och vanor.

När socialdemokraterna nu går till kongress och beslutar om ambitionen för den framtida folkrörelsen är det förpliktigande. Verklighetens socialdemokratiska partiarbete är långt ifrån det som föreslås. Ser vi till opinionen så är det inte heller läge att luta oss tillbaka. Att socialdemokraterna har 29 % i förtroendesiffror kan och får aldrig vara bra nog. Ser vi till unga är stödet för S ännu lägre. I valet 2014 var stödet för socialdemokraterna som lägst i den yngsta väljargruppen. Att få den unga generationen att känna tilltro och förtroende är avgörande för demokratins utveckling men också för socialdemokraternas framtid.

SSU kommer att driva på för att göra socialdemokraterna till en mer öppen, inkluderande rörelse där fler kan vara med och göra skillnad. Vi är helt övertygande om att när vi samlar fler, bedriver en aktiv bildningsverksamhet och påverkar samhällsutvecklingen – då blir politiken viktigare, tillgänglig och närvarande för fler.

Tiden är knapp inför valet 2018. Socialdemokraterna måste under sin kongress och i arbetet som följer höja ambitionen och prioritera folkrörelsen. Socialdemokraterna måste framförallt vinna förtroende bland unga. Ska vi höja tilltron till politiken och demokratin – då måste vi börja nu.

Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.