Högerstyre stoppar partistödet till S

Nynäshamns SD-stödda styre nekar S kommunalt partistöd av politiska skäl, menar oppositionsrådet Patrik Isestad (S).

Den SD-stödda Alliansen i Nynäshamn stoppar partistödet till Socialdemokraterna.
– Det är chockerande. Men kanske inte så förvånande med tanke på vad som händer i riket, säger oppositionsrådet Patrik Isestad (S).

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna tillsatte i våras en utredning för att stoppa det socialdemokratiska partiets lotteriverksamhet. SD var tydliga med att syftet var slå mot partiets finansiering.

Nu säger det SD-stödda borgerliga styret i Nynäshamns kommun nej till lokalt partistöd på 345 000 kronor, till Socialdemokraterna. Den högerkonservativa politiken på riksplanet sprider sig till den lokala nivån, menar Patrik Isestad (S).

– Det är sorgligt att man polariserar på det här sättet.

Majoriteten hänvisar till formella skäl, att redovisningen av användningen av förra årets partistöd inte inkommit i tid. Socialdemokraterna hävdar med bestämdhet att ansökan är inlämnad i god tid av arbetarekommunens ordförande personligen och att felet ligger hos kommunen.

– Vi är dessutom det enda partiet i Nynäshamns kommun som gjort en mer omfattande redovisning till Kammarkollegiet, säger Isestad (S).

Kommundirektören och kanslichefen som har berett ärendet föreslog att samtliga partier, inklusive S, skulle beviljas partistöd. Men den politiska majoriteten röstade nej i fullmäktige.

Övriga oppositionspartier ville ge S partistöd, med hänvisning till att dokument hamnat fel tidigare och att det är en viktig demokratifråga.

– Varför ska Socialdemokraterna ha egna regler? Vi skickar ut signaler om att hellre fria än fälla när det gäller skattepengar. Vi måste ta ansvar för de pengar vi förfogar över. Det är inte förvaltningen som avgör det här, det är vi som avgör det, säger kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M) i fullmäktige.

S menar att det är uppenbart att det inte handlar om formella skäl utan om politiska. Majoriteten hade flera invändningar mot S redovisning, exempelvis avrundade siffror, samtidigt som de inte anmärkte på det i andra partiers redovisning. M redovisade endast procentsatser. L fonderar 30 procent hos sitt länsförbund till valrörelsen.

Majoriteteten hänvisar även till att Vänsterpartiet och Centerpartiet för tre år sedan nekades partistöd av samma skäl.

– Vi kan inte rucka på reglerna. Det skulle öka på politikerföraktet, säger Johan Wolf (SD).

Då var det dock ingen tvist om utebliven redovisning i tid och förvaltningen rekommenderade avslag. Då blev partierna lovade av dåvarande M-kommunalrådet att kommunen skulle införa en påminnelse. Så skedde inte.

Nu sätter högermajoriteten en ny praxis genom politiskt avgörande av partistödet.

– Där bryter majoriteten mot gängse regler och vad SKR förordar – att oberoende tjänstemän ska granska och lämna förslag till beslut. Nu beslutar en viss majoritet, Alliansen och SD med två mandats övervikt, att straffa en minoritet, säger Isestad (S).

Liberalernas gruppledare försvarar beslutet.

– Det är en politisk granskning. Det ska det vara. Men det är inte en partipolitisk granskning, säger Mikael Persson (L).

Tony Nicander, politisk vilde och tidigare vänsterpartist, påminner om att Timbro 2022 i en rapport föreslog en rad angrepp på Socialdemokraternas ekonomi.

– Det är alltför lämpligt att ni tycker att ni kan trycka igenom det här beslutet, för att kunna minska demokratin och kunna slå rakt under bältet på den största politiska motståndaren. Jag är inte socialdemokrat, men jag tycker det är ett fult spel och en skam för Nynäshamns kommun. Det är en farlig väg att välja, säger Tony Nicander.

I rapporten, ”Kommandohöjderna”, föreslogs bland annat attacken på Socialdemokraternas lotteri, avskaffa Folkbildningsrådet och skära ned anslagen till folkbildningen och ABF, något regeringen och SD redan har initierat. Rapportförfattaren är i dag sakkunnig hos justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Kommunens revisorer kommer nu att se över hanteringen av partistödet. Arbetarekommunen överväger att överklaga beslutet.