”Högerregeringens attack på mediemångfalden”

”En attack på mediemångfalden” säger AiP Medias vd Daniel Färm om dagens besked från Mediestödsnämnden. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Nu sjösätts högerregeringens attack på mediemångfalden.
Det säger AiP Medias vd Daniel Färm sedan fördelningen av det nya mediestödet i dag blivit offentligt. AiP är en av många politiska tidningar som inte beviljas det långsiktiga allmänna redaktionsstödet.

Vid årsskiftet avskaffades presstödet och ersattes av ett nytt mediestödsystem, samt ett övergångsstöd för tidningar som tidigare fått presstöd. I dag lämnade den nya Mediestödsnämnden de första besluten om stöd enligt de nya reglerna, som Tidöpartierna i vintras drev igenom utan brett parlamentariskt stöd.

Aktuellt i Politiken beviljas inte det långsiktiga allmänna redaktionsstödet men får däremot ett övergångsstöd för 2024, 24 procent lägre än 2023 (3,8 miljoner kronor jämfört med fjolårets 5,1 miljoner kronor).

– Det som vi har varnat för inträffar nu: den mediemångfald som har varit bärande i det hittillsvarande presstödet ersätts nu med en snäv tolkning av vilka nyhetsmedier som ska kunna få stöd. Högerpartierna slår aktivt undan benen på flera rikstäckande medier som är viktiga för demokratin, säger Daniel Färm, vd för AiP Media.

Han framhåller att Aktuellt i Politiken har uppfyllt kraven för att få presstöd sedan 1990-talet och fram till i fjol. Även i år uppfyller AiP de flesta krav som ställs på utgivningsfrekvens, antal prenumeranter, redaktionellt oberoende med mera för att ha rätt till det nya stödet.

Mediestödsnämnden anger två skäl för att inte bevilja Aktuellt i Politiken redaktionsstöd: AiP ”förmedlar inte en regelbunden och kontinuerlig redaktionell bevakning av nyhetshändelser”, och AiP har ”en ämnesmässig avgränsning genom att det främst består av socialdemokratiska frågor, politiska nyheter och debatt … inte allsidig nyhetsförmedling med ett brett utbud av ämnen och perspektiv”.

– Aktuellt i Politiken rapporterar varje vecka – nästan varje dag – om politiska nyheter och frågor som är av särskild vikt för demokratin. Utöver det har vi även opinionsmaterial och analyser. Men nyhetsrapporteringen har hela tiden stått i centrum. Sedan de nya reglerna trädde i kraft har vi dessutom gjort en ännu tydligare förskjutning så att nyhetsmaterialet utgör en ännu tydligare majoritet av det redaktionella materialet, säger Daniel Färm.

Han tycker också att det är anmärkningsvärt att ”politik” skulle vara ett för smalt ämnesområde.

– Politik är knappast ett smal och begränsat område, utan något som påverkar de flesta delar av ett samhälle. Det handlar verkligen om frågor som är ”av särskild vikt för demokratin”, som det står i de nya mediestödsreglerna.

AiP är bara en i raden av nationella nischtidningar som inte beviljas det allmänna redaktionsstödet. Flamman, nyhetsmagasinet Fokus, det liberala nyhetsmagasinet Nu, Bulletin, Proletären, Nya Tider, Feministiskt perspektiv och Syre är några av de som blir utan redaktionsstödet.

Enligt de nya reglerna kan rikstäckande medier beviljas redaktionsstöd om man har en rapportering som är ”av särskild vikt för demokratin”. Tidningar får också ha en politisk beteckning eller bevaka skeenden utifrån en viss utgångspunkt.

– Som landets enda prenumererade rikstäckande socialdemokratiska nyhetstidning anser vi verkligen att vi spelar en unik och viktig roll för demokratin. Tyvärr slår Mediestödsnämnden ned på att vi ofta har en viss utgångspunkt i urval och vinkel i vår nyhetsrapportering och opinionsjournalistik. Men utan den unika positionen kan man verkligen fråga sig om vi hade varit av särskild vikt för demokratin. Det är just genom att tillåta en mediemångfald som sammantaget låter samhällsutvecklingen speglas utifrån olika perspektiv som vi kan förstå komplexa frågor och processer, säger Daniel Färm.

Mediestödsnämnden tycks också enligt honom ha utgått från AiPs utgivning innan de nya reglerna var kända. Eftersom tidningen sedan dess har anpassat innehållet för att uppfylla reglerna hoppas han att nämnden ska ta hänsyn till förändringarna när den fattar beslut om redaktionsstöd för kommande år.