Högerpartiernas dolkstöt mot mediemångfalden ett hot mot demokratin

Det nya mediestödet slår hårt mot den nationella mediemångfalden, skriver Daniel Färm

Nu sjösätts högerregeringens attack på mediemångfalden. De nya mediestödsreglerna kommer att spä på tidningsdöden. Det har jag och andra varnat för länge. I måndags kom så beskeden: 23 av 31 rikstäckande nyhetsmedier, bland andra Aktuellt i Politiken, blir av med det livsviktiga stöd som vi har haft i årtionden. Vi får förvisso ett begränsat övergångsstöd, men det trappas av snabbt.

Bland övriga riksmedier som förlorar det centrala redaktionsstödet finns liberala NU, socialistiska Flamman, kristdemokratiska Hemmets vän, högerinriktade Bulletin, gröna och frihetliga Syre, de facto borgerliga Kvartal, socialistiska Arbetaren, ofta konservativa Fokus och kristna Sändaren.

Aktuellt i Politiken har uppfyllt kraven för att få presstöd sedan 1990-talet, och beviljades detta stöd så sent som i fjol. Även i år uppfyller Aktuellt i Politiken de flesta krav vad gäller omfattning, utgivningsfrekvens, tillräckligt många prenumeranter, redaktionellt oberoende med mera. Däremot menar Mediestödsnämnden att Aktuellt i Politiken:

  1. inte har en tillräckligt stor andel nyheter. Det stämmer inte. Vi hade redan tidigare över de 45 procent nyheter som krävs enligt de nya reglerna. Dessutom har vi ökat andelen nyheter ytterligare sedan de nya reglerna kom – och minskat antalet krönikor, ledartexter m m. Tyvärr bedöms vi på hur utgivningen såg ut våren 2023, innan de nya reglerna fanns. Det vill säga retroaktiv lagstiftning.

Att hävda att politik är för smalt är märkligt

  1. har ett för smalt bevakningsområde, då vi framför allt bevakar politik. Att hävda att politik är för smalt är märkligt. Det finns få samhällsområden som inte påverkas av politik. Och politik är väl hyfsat avgörande för demokratin?
  1. framför allt utgår från socialdemokratiska perspektiv i sin nyhetsrapportering, analyser och granskningar – och därmed inte är tillräckligt allsidig. Å ena sidan stämmer det. Men det är ju vår unika position. På samma sätt som Dagen utgår från kristna perspektiv i sina artiklar och Dagens ETC utgår från vänsterperspektiv i sitt redaktionella innehåll. Båda dessa beviljades redaktionsstödet. Här är det tydligt att nämnden använder dubbla måttstockar. Om Aktuellt i Politiken skulle sluta utgå från en arbetarrörelsehorisont så skulle vi tappa vårt existensberättigande.

    Å andra sidan har vi faktiskt också med andra röster än socialdemokrater i tidningen: experter, forskare, fackliga och oberoende bedömare – liksom kommentarer från andra partier. Från årsskiftet har vi dessutom bjudit in olika tankesmedjor – från högerinriktade Timbro till vänstersmedjan Katalys – att skriva i AiP. Och vi har inget emot att fortsätta bredda AiPs utbud av texter, personer som intervjuas, m m.

Aktuellt i Politiken står i ständig förändring, och vår förhoppning är att vi ska kunna bli berättigade det nya redaktionsstödet kommande år – när Mediestödsnämnden har kunnat ta hänsyn till de förändringar som vi har gjort och kommer att göra. Men vi kommer inte att sudda ut vår identitet. Och vi kommer på olika sätt kämpa för att bli mindre beroende av mediestödet framöver.

politikens roll bör vara att stötta – inte slå undan benen på – högkvalitativa nyhetstidningar i en tid då det stora hotet är den redan allvarliga tidningsdöden

Men beskeden om det nya mediestödet handlar om mer än enbart AiP. Detta handlar i grunden om om att politikens roll bör vara att stötta – inte slå undan benen på – högkvalitativa nyhetstidningar i en tid då det stora hotet är den redan allvarliga tidningsdöden och urholkandet av demokratin. Nu behöver riksdagspartierna samla sig och redan nu påbörja en förändring av mediestödsreglerna. För så här kan vi inte ha det. Den nationella mediemångfalden är viktig för demokratin.

Daniel Färm är vd och politisk redaktör