Debatt: Hög tid vässa klimatpolitiken

Partikongressen är ett lysande tillfälle att ytterligare vässa klimatpolitiken, skriver Mathias Tegnér, som föreslår en koldioxidmärkning av matförpackningar för att ge konsumenterna en möjlighet att välja klimatsmart.

Världen är upp och ned. Härom veckan svors Donald Trump in som ny president i USA. Efter hans valvinst är det många som har hoppats på att Trump inte ska göra verklighet av sin dåraktiga politik. Att han ska bli resonabel. Personligen tror jag det är naivt. Trump kommer föra en bakåtsträvande och farlig politik, precis som han har lovat. Tro ingenting annat! När det gäller klimatpolitiken är detta extra oroande, då Trump helt enkelt är klimatförnekare.

Som miljöminister kommer Trump utse en meningsfrände, nämligen Scott Pruitt, vilket enligt Michael Brune, ledare för en av USAs största miljöorganisationer ska jämföras med att anställa en pyroman för att bekämpa bränder. Detta kommer leda till öppnade oljefält, nya oljeledningar och fracking, samt i värsta fall att USA lämnar Parisavtalet. I stället är det Kinas president Xi Jinping som har försvarat Parisavtalet. Som sagt, världen är vänd upp och ned.

I dessa tider är det viktigt att Sverige tydligt hänger på sig ledartröjan inom klimatområdet, vilket redan delvis är fallet idag. En förbättring skulle vara partiets inställning till olika typer av mål. I dag är produktionsbaserade målutsläppsmål den rådande normen. Det innebär att Sverige sätter mål för att minska utsläppen för saker som produceras inom landets gränser.

Detta angreppssätt är i många avseenden logiskt, då dessa utsläpp är de som vi direkt kan påverka. Samtidigt är en brist med produktionsbaserade mål att vi inte mäter de totala utsläppen som är en konsekvens av svenskarnas konsumtion. I en globaliserad värld räknas således inte de utsläpp med som är en konsekvens av våra köp, som har producerats utanför landets gränser. Dagens mål bör därför kompletteras med någon form av konsumtionsbaserat mål. Detta bör vår partikongress tydligt ställa sig bakom.

En annan viktig fråga är utsläppen från transportsektorn. Upplysningsvis minskar inte utsläppen från sektorn, utan utsläppen ökar kraftigt inom just transportsektorn. Ett parti som vill vara trovärdigt i miljöfrågorna måste därför ha tydliga och konkreta förslag på området.

Den nu omdiskuterade vägslitage­skatten och även flygskatten är viktiga för att förändra transportsektorn i rätt riktning. Samtidigt får transportindustrin inte slås ut av utländska företag som kör på andra villkor, men en välkonstruerad kilometerskatt skulle kunna göra konkurrensen rättvisare.

Vidare bör mer göras för en rättvis konkurrens genom ökade möjligheter till polis och andra myndigheter, så att alla företag som kör i Sverige gör det på lika villkor.

[blockquote author=”” pull=”left”]Vår konsumtion behöver kort sagt vara hållbar.[/blockquote]

Slutligen måste vi komma ihåg att dagens livsmedelsproduktion är en bidragande orsak till den globala uppvärmningen. Framför allt djurhanteringen leder till mycket negativa konsekvenser för miljön. Lite generaliserande är animalisk produktion mer energikrävande och kräver större produktion av livsmedel för att motsvara mänsklighetens behov. Vår konsumtion behöver kort sagt vara hållbar.

Djurhanteringen orsakar 14,5 procent av alla människoskapta växthusgaser.  Jag tror att upplysta konsumenter skulle välja mat med lägre utsläpp av koldioxid, om det framgick av förpackningen. En koldioxidmärkning ger bättre förutsättningar för konsumenten att välja och samtidigt en relativ fördel för lokala och regionala producenter.

Vi behöver ett batteri av nya förslag inom miljöområdet. Konsumtionsmål, transportskatter och koldioxidmärkning av mat är bara små steg. Likväl är de viktiga!

Mathias Tegnér, riksdagsledamot och kongressombud, Tyresö

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.