Hög tid för en sammanhållen politik mot PFAS

Vi måste se till att alla Sveriges vattenverk har de resurser som krävs för att rena vattnet från PFAS, skriver Magnus Manhammar, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Nu behövs det sammanhållen politik och att hela Sverige agerar tillsammans för att stoppa PFAS-kemikalier. Det skriver riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S).

Som riksdagsledamot för Blekinge har jag länge engagerat mig i frågan om att bekämpa de farliga PFAS-kemikalierna som hotar vår hälsa och miljö. Det är hög tid att hela Sverige agerar samlat och beslutsamt för att hantera denna akuta problematik.

PFAS, eller perfluorerade ämnen, är kända för sina ihållande och skadliga effekt på både människor och natur. Dessa kemikalier har funnits och finns till viss del fortfarande i allt från vardagsprodukter till industriella processer, och deras närvaro har nu nått oroväckande nivåer i vårt vatten, mark och till och med i våra kroppar.

För att bekämpa PFAS och PFAS-föroreningarnas konsekvenser behövs en sammanhållen politik på alla nivåer. För det första är det av yttersta vikt att förbjuda användningen av PFAS och införa strikta regler för att förhindra ytterligare spridning och förgiftning. Detta är en åtgärd som måste tas omedelbart.

Men det räcker inte bara med att förbjuda PFAS. Vi måste också ta ett nationellt ansvar för att stödja de samhällen och individer som redan drabbats. Socialstyrelsen borde för länge sedan tilldelats extra resurser som de kunnat fördela till drabbade orter så att exempelvis regionerna och de lokala vårdcentralerna fått stöd och pengar för att kunna arbeta med kontinuerlig screening och behandling av alla personer som förgiftats av PFAS. Människor som lider av följderna av PFAS-förorening måste få allt det stöd och den hjälp de behöver.

Dessutom måste vi se till att alla Sveriges vattenverk har de resurser som krävs för att rena vattnet från PFAS. Detta är en nationell angelägenhet som kräver samordnade insatser och det bör tillsättas öronmärkta pengar till Livsmedelsverket som vattenverken ska kunna söka för att ha råd att rena bort PFAS från dricksvattnet.

Slutligen, när det gäller sanering av förorenade områden, måste Naturvårdsverket få alla ekonomiska medel de behöver för att tillsammans med ansvariga kommuner, företag eller myndigheter lokalt kunna börja sanera och återställa alla förorenade områden.

En möjlighet för att få allt detta på plats kan vara att ta fram och besluta om en nationell PFAS-lag som säkerställer en sammanhållen politik för att hantera PFAS och som garanterar stöd och hjälp till alla som drabbats av PFAS-förgiftning.

Om vi framgångsrikt ska lyckas bekämpa PFAS krävs det beslutsamhet och samarbete på alla nivåer av samhället. Det är dags att vi agerar tillsammans för att skydda vår hälsa och vår miljö från dessa farliga kemikalier. Tiden att handla är nu.

Magnus Manhammar
riksdagsledamot för Blekinge (S)

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.