Hitta nya lösningar på arbetslösheten

Sveriges välstånd bygger på att så många av invånarna jobbar.

Trots att många företag vill anställa personal är arbetslösheten hög. Detta måste förbättras.

Sverige är ett land med flera motsägelser på ytan. Ta det faktum att vi har en av Europas högsta sysselsättningsgrader samtidigt som vi har högre arbetslöshet än de flesta länderna i EU.

Vi kan vara stolta över att vi har så många sysselsatta. Hela landets välstånd har byggt, och gör det fortfarande, på att så stor del av hela befolkningen är sysselsatta.

Sverige har också en av de mest kunskapsintensiva arbetsmarknaderna och den lägsta andelen enkla jobb av alla länder i EU. 30 procent av den arbetsföra befolkningen anses högutbildad (vilket nästan fördubblats på 20 år). Runt 45 procent har enligt SCB läst någon form av eftergymnasial utbildning.

Många arbetsgivare är i stort behov av kvalificerad och högutbildad personal.

Men vi är trots detta ett land med många brister. Det efterfrågas utbildad och erfaren arbetskraft i en rad områden runt om i hela landet. En mängd företag och branscher har väldigt svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning från gymnasiet. Många arbetsgivare är i stort behov av kvalificerad och högutbildad personal.

Så då står vi där med hög arbetslöshet samtidigt som det finns stor efterfrågan på kvalificerad personal. Så har det varit sedan 90-talet.

Då kan man ju undra hur det kommer sig att detta problem funnit sin lösning på dessa 30 år? Det har föreslagits många saker och gjorts många arbetsmarknadspolitiska åtgärder, program och projekt. Skatter har sänkts och bidrag har införts eller tagits bort. Men nästan alltid har alla arbetslösa hanterats som en enda homogen grupp med exakt samma åtgärder som många gånger har en liten till ingen chans att leda till ett arbete.

Lösningen måste vara att Arbetsförmedlingen utgår från varje individ och tillsammans med andra berörda myndigheter kartlägger individens sysselsättningshinder och, tillsammans med personen i fråga, utarbetar en plan för hur dessa hinder ett efter ett kan överbryggas.

Genom förväntningar och uppmuntran, med utgångspunkt i varje individs unika situation, så kan vi skapa ett bättre samhälle. Att lyfta upp människor och bidra till deras egen utveckling och framsteg är en av de viktigaste uppgifterna vi har och ett samhälle är inte bättre än hur det tar hand om de svagaste.

En sak är säker: Det som gjorts de senaste 30 åren har uppenbarligen inte fungerat för att råda bot på arbetslösheten.

Jan-Erik Fröderberg, socialdemokrat i Linköping.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.