”Historieförfalskningen finns kvar”

Moderaterna ändrar sitt idéprogram. De kritiserade formuleringarna om kampen mot apartheid och för röst­rätt stryks. Men kvar finns berättelsen om hur Moderaternas idéer byggde upp det svenska välfärdssystemet och vårt jämlika samhälle.

– På det sättet skriver man ju om historien, säger Kjell Östberg, professor i historia.

Det var vid stämman i Örebro 2011 som Moderaterna antog det omdiskuterade partiprogrammet. Kritiken i AiP, initierade satirvågen #stuffmoderaternadid på sociala medier under stämmohelgen.

Läs mer: AiP /M-programmet är en historieförfalskning

Kritiken blev ohanterlig när Sofia Arkelsten i DN försvarade att partiet verkligen hade slagits för rösträtten. Till slut tvingades Fredrik Reinfeldt öppna för att programmet kan komma att skrivas om på stämman 2013.

Enligt handlingarna inför i stämman Norrköping 10–13 oktober föreslås nu följande stycke strykas:

”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”

Men kampen mot apartheid och rösträttens införande är inte de enda områdena i idéprogrammet vars historiska korrekthet ifrågasätts.

Moderaterna tar även upp den svenska välfärdsmodellen och de små ekonomiska klyftorna i landet på ett sätt som framställer Moderaterna som arkitekter i detta samhällsbygge.

Läs mer: AiP / Kristersson ville skrota välfärdsstaten

Detta trots att Moderaterna i de flesta fall har röstat emot stora välfärdsreformer eller inrättat sig i ledet efter stort motstånd.

”I Sverige har våra idéer fått ett stort genomslag. Tack vare öppenhet, individualism och marknadsekonomi har Sverige blivit ett av världens bästa länder att leva i.
Med det välstånd som följt friheten har vi kunnat öka tryggheten och genom utbildning, sjukvård och omsorg till alla skapa ett av världens mest sammanhållna länder.”

Kjell Östberg är professor i historia vid Södertörns högskola och har skrivit böcker om den svenska modellen och två biografier om Olof Palme. Han menar att Moderaternas mål att bli ett statsbärande parti lyser igenom idéprogrammet.

Partiet försöker göra Sveriges historia till partiets, inkludera välfärdssamhället i sitt idéarv.

– På det sättet försöker man skriva en ny historia som gör att man raderar bort hela det som man normalt förknippar med välfärdsstatens utveckling. Att det handlar om en social och politisk mobilisering som har krävt förändringar som har drivits fram genom opinionsarbete och social kamp, säger Östberg.

– Det är individen, det är frihet, det är marknad, som har skapat det hela. Men vad har politiken, vad har de kollektiva handlingarna, de politiska partierna gjort, fackföreningar betytt? Det försvinner helt och hållet från den här synen.

I idéprogrammet förmedlas även bilden av att Moderaterna länge har varit för en gemensam finansiering av välfärden.

”Gemensamt finansierad välfärd är en viktig del av vår moderna historia och en språngbräda in i framtiden.”

Att Sverige har blivit ett jämlikt land, eller sammanhållet som Moderaterna uttrycker det, beror enligt idéprogrammet på skolreformer i linje med moderat politik, inte på arbetarrörelsens och liberalernas välfärdsreformer i syfte att skapa ett jämlikt samhälle med mindre klassklyftor.

”Sverige är ett sammanhållet land med hög grad av jämlikhet mellan medborgarna. I stor utsträckning beror det på den tidigt införda allmänna folkskolan, som gav alla möjlighet att utveckla sina liv. Till det har Sverige haft en fri och öppen ekonomi som belönat talang och ansträngning.”

Här gör sig Moderaterna dess­utom skyldiga till en direkt historieförfalskning enligt Östberg.

– Man säger att en väldigt viktig del av den här utvecklingen var att folkskolan hjälpte till att bilda folket och skapa de här fria individerna.  I själva verket var det så att högern hela tiden var emot en demokratisering av skolväsendet.

– Man motsatte sig en demokratisering av skolan och ville behålla den här uppdelningen i en elitskola och en skola för folket som skulle sluta efter sex eller sju år.

– På det sättet skriver man ju om historien.

Moderaternas partisekreterare Kent Persson var en av dem som skrev det kritiserade idéprogrammet.

Vad säger du om kritiken mot att Moderaterna i idéprogrammet skriver in sig som arkitekter till många av de reformer bakom välfärdssystemet som ni inte har varit drivande i?

– Den förändringen vi gör i idéprogrammet bygger på att det fanns en omfattande diskussion kring detta. Därför har vi justerat i den delen i programmet. Andra delar tycker jag det framgår tydligt vad som är partiets politik och hur vi förhåller oss till Sverige och hur omvärlden har utvecklats, säger Kent Persson till AiP.

Det står på flera ställen att den gemensamma välfärden är en viktig del av Moderaternas historia. Det är svårt att skilja ut vad som är Sveriges historia och vad som Moderaternas historia? Det finns avsnitt som historiker är tveksamma till.
– Vår utgångspunkt är att som parti kunna förhålla oss till hur vår omvärld förändras över tid. Och det har tjänat Sverige väl att vi har haft en gemensamt finansierad välfärd.

– De nya Moderaterna har som bekant också ändrat förhållningssätt till det. Jag tycker det är i grunden är bra. Vi tycker att den gemensamt finansierade välfärden är bra och den ser också till att hålla samman ett Sverige. Det är vår utgångspunkt som de nya Moderaterna.

Frågan är ju om Moderaterna har ändrat sig eller om man har varit för det hela tiden? Det är ju det diskussionen handlar om.

– Jag tror att de allra flesta som följer politisk debatt vet att vi också har förändrats i den synen. Det är en del av de nya Moderaternas styrka, att vi har prövat och omprövat delar av vår politik, säger Kent Persson.