Hemlösa katter – ett djurskyddsproblem nära sin lösning?

Hemlösa katter är ett av Sveriges största djurskyddsproblem. På Stockholms katthem kämpar man för att en obligatorisk ID-märkning av katter ska bli verklighet.

Det finns ungefär 150 000 hemlösa katter i Sverige idag, menar Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt). Det är således ett av landets allra största djurskyddsproblem. Katthem runt om i landet kämpar för att ge katter ett nytt hem eller, i allra bästa fall, återförena katter med sina ägare. Stockholms katthem är ett av alla dessa katthem. Här får cirka 400 katter nya hem varje år.

– Katten har tyvärr väldigt låg status i Sverige. Trots att den är vårt vanligaste husdjur, den har gått om hunden. Det är som vilken annan marknadskraft som helst. Tillgång och efterfrågan styr. Så länge det finns fler kattungar än det finns hem till och man kan få en kattunge i princip till skänks så kommer kattens status aldrig att höjas, säger Ewa Edström som jobbar ideellt på Stockholms katthem.

Att så många katter lever utan hem beror på många saker. Ibland går de vilse och hittar inte hem igen, ibland blir de ivägkörda av andra katter i sitt revir och ibland överges de av sina ägare.

– Många av de här katterna hittas aldrig och de går en fruktansvärd död till mötes. De svälter ihjäl, de fryser ihjäl, de drabbas ofta av infektionssjukdomar som gör att de går under. En del av dem har tur och hamnar på ett katthem. Där gör vi vad vi kan för att rehabilitera de här katterna och så småningom omplacera dem i nya hem, säger Ewa Edström.

För att åtminstone börja komma tillrätta med problemet kämpar nu flera katthjälpsorganisationer för att få till en lag där det ska vara obligatoriskt med ID-märkning för katter. Dels för att det ska bli lättare att återförena katter med sina ägare, och dels för att det ska bli lättare att lagföra de som överger sin katt och därmed bryter mot lagen.

– Det här har ett stort symbolvärde, säger Ewa Edström.

I förslaget till ny djurskyddslag som presenterades tidigare i år förtydligade regeringen att överge sin katt är olagligt. Men ett förslag på obligatorisk ID-märkning var inte med. Något som gjorde Ewa Edström och de andra på Stockholms katthem väldigt besvikna.

– Det hade behövts så mycket mer. Särskilt om man beaktar att utredaren hade fått ett särskilt uppdrag att lösa kattfrågan. 150 000 hemlösa katter i Sverige, det är absolut ett av vårt lands absolut största djurskyddsproblem. Det som kom ut av det hela är en tummetott. Det här med ID-märkning trodde vi att vi skulle få och vi är väldigt besvikna, särskilt med tanke på att det tog sju år från det att man la fram förslaget om ny djurskyddslag. Man har haft sju år på sig att bli färdiga med den här frågan. Vi förstår inte vad som ska vara så svårt, säger hon och fortsätter:

– Om alla katter är ID-märkta är det svårt att dumpa sin katt och då går det att lagföra personer vilket det inte gör idag. Det är svårt att identifiera en dumpad katt. Det kan man se, framför allt nu sommartid när människor ska resa på semester – då dumpar man katten i en väska eller i en kartong vid ICA. Det är oerhört vanligt. Det skulle inte gå att göra så om katten är ID-märkt för då vet man vem som gjort det. Menar man allvar med att det ska vara förbjudet eller olagligt att överge sitt djur då måste det finnas möjligheter till sanktioner. Och det finns det inte i det här. Det blir väldigt tandlöst.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S), håller med om kattproblematiken.

– Vi ska inte ha några övergivna katter. Det händer ofta på hösten att människor släpper iväg sina katter. Det måste vi komma tillrätta med, den nya djurskyddslagen säger vi väldigt tydligt att man är ansvarig för sällskapsdjuren. Man ska inte släppa lös dem hur som helst och får man inte tag i den ansvarige får länsstyrelsen ta hand om djuren, säger han.

Men räcker verkligen det?

– Nej, det räcker nog inte. Därför har vi tillsatt en utredning där vi ska titta på hur vi ska registrera katter och hitta ett system så att den ansvarige verkligen inte kommer undan sitt ansvar. Katter ska vi inte ha förvildade, de är så fina sällskapsdjur och de ska vi ta hand om i Sverige.

En ny utredning alltså där man har som mål att ta fram en registrering. Nu hoppas Ewa Edström på Stockholms katthem att den utredningen går fort.

– Vi hoppas på att man gör den här utredningen skyndsamt och att vi redan i höst kan se ett färdigt förslag om ID-märkning av katt och att det ska bli obligatoriskt att ID-märka och registrera alla katter. Det är det vi hoppas på. VI kommer inte att ge oss förrän vi har det lagförslaget färdigt, säger hon.