Hemarrest för unga kriminella

Regeringen vill även avsätta totalt 900 miljoner kronor per år för att förstärka hela rättskedjan. Foto: Socialdemokraternas Facebook.

Unga kriminella ska kunna få fotboja och hemarrest på kvällar och helger. Regeringen vill även avsätta totalt 900 miljoner kronor per år för att förstärka hela rättskedjan och utöka möjligheterna till kameraövervakning. Det är några av åtgärderna som regeringen nu föreslår för att komma åt gängkriminaliteten. 

Regeringen har redan tidigare presenterat flera förslag för att komma åt gängbrottsligheten. Fler poliser, skärpta straff och ökade resurser till utsatta områden. Dessa åtgärder ökar dock trycket högre upp i rättskedjan och regeringen föreslår nu en satsning på 800 miljoner per år till åklagare, kriminalvården och domstolarna. 

– Det kommer som en följd av att polisen nu jobbar mer effektivt, vi har 250 fler häktade i år än förra året, vi har starkare lagstiftning och griper helt enkelt fler misstänkta. Då behöver vi fler häktesplatser, anstaltsplatser, fler åklagare och domstolarna måste kunna ta fler förhandlingar, sa Morgan Johansson under en pressträff på tisdagen. 

Hur fort kan ni omsätta de här 800 miljoner kronorna?

– En del av de här myndigheterna har haft överskott under de här åren och har fått lämna tillbaka pengar. Vår signal är att att planera för expansion och använd resurserna till det. Vi är beredda att täcka de behov som finns.

Utöver de 800 miljoner kronorna ska 100 miljoner kronor gå till förstärkt kameraövervakning framför allt i utsatta områden. 

– Det är viktigt för att förebygga våld och för klara upp fler brott.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Vi socialdemokrater kan alltid satsa mer pengar på välfärd och brottsbekämpning eftersom vi inte lovar de stora skattesänkningarna.”[/blockquote]

Men kameraövervakning ska även bli möjligt i områden nära Sveriges gränser med syftet att stoppa internationella stöldligor, som enligt Morgan Johansson står för 50 procent av alla villainbrott i landet. 

– Det handlar om kameror som kan känna igen registreringsskyltar och på det sättet kan vi kartlägga hur de här stöldligorna arbetar.

Finns det en samstämmighet kring de här satsningarna över blockgränsen?

– Det skulle jag tro, teoretiskt. Men det hänger helt och hållet på hur allianspartierna ställer sig. Vi socialdemokrater kan alltid satsa mer pengar på välfärd och brottsbekämpning eftersom vi inte lovar de stora skattesänkningarna. Men blir det regeringsskifte är jag rädd att det blir som förra gången. De sänkte skatten så mycket att de fick slut på pengar och skar ner på polisutbildningen med 90 procent. 

Av de nio förslag regeringen presenterade utgör fem insatser som rör unga lagöverträdare. Såväl förebyggande insatser som insatser vid redan begångna brott. Regeringen vill bland annat införa en ny typ av påföljd, hemarrest på till exempel kvällar och helger med fotboja. 

– Ungdomar som begår brott, till exempel säljer narkotika, ska kunna dömas till en påföljd där de får hålla sig hemma på kallar och helger. Och de får övervakning med fotboja. Jag tror det kan ha effekt på vissa. 

Hur ska unga komma tillbaka till samhället om de redan fått en dom?

– Det måste finnas bra rehabiliterande insatser av kriminalvården. Vi vet också att andelen som återfaller i brott efter att ha avtjänat fängelsestraff minskar. Jag tror att det bland annat beror på att de fått stöd och hjälp på anstalten, kanske läst upp sina betyg eller gått en yrkesutbildning. Det är också ett av skälen till  att vi går in med de här pengarna. Kriminalvården måste vara beredd att bygga ut sitt arbete när det gäller rehabilitering. 

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Även när du är 18, 19 år kan du vara rätt grovt kriminell. Då ska de dömas precis som alla andra, som vuxna.”[/blockquote]

Regeringen vill också öka straffet för unga lagöverträdare. Det vill säga ta bort ungdomsrabatten för dem mellan 18 och 20 år. En 18-åring som begår ett mord ska kunna dömas till samma straff som en vuxen. 

– Även när du är 18, 19 år kan du vara rätt grovt kriminell. Då ska de dömas precis som alla andra, som vuxna. Jag tror också att de här längre fängelsestraffen kan ge större möjlighet att jobba med rehabiliterande åtgärder. Det har varit fel att en 18-åring får halva straffet mot en 21-åring även om det är ett mycket grovt våldsbrott. 

Regeringen vill också utöka barnavårdens hembesök för att tidigt identifiera riskfamiljer.

Vet man att uppsökande verksamhet är en bra metod?

– Ja, vi vet att vi måste göra tidiga insatser. Man kan se på en del barn redan i fem, sexårsåldern att de riskerar att hamna  i kriminalitet och problem. Då är uppsökande barnavård en bra åtgärd. Det finns i Rinkeby och Tensta och flera andra platser i landet. Och vi behöver bygga ut den insatsen. Du ser kanske inte effekten nästa år, men om fem eller tio år framåt. Så måste vi också planera, utöver de akuta insatserna att ta hand om de mest brottsaktiva individerna och se till att de blir dömda för sina brott. 

Finns det pengar till det här?

– Vi avsätter 2,2 miljarder till särskilt utsatta områden, och här anger vi en del av inriktningen för de pengarna. 

Fakta – Nio förslag för att stärka kampen mot gängkriminalitet

  • Förstärka hela rättskedjan. 800 miljoner per år till kriminalvården, åklagarmyndigheterna och domstolarna.
  • 100 miljoner kronor till förstärkt kameraövervakning, både i utsatta områden för att förebygga och klara upp brott samt i gränsnära områden för att stärka arbetet mot internationella stöldligor
  • Skärpta straff för övergrepp i rättssak. I dag kan en person som hotar ett vittne får endast 14 dagars fängelse. Regeringen vill öka det till ett år.
  • Slopa ungdomsrabatten. Personer som fyllt 18 ska betraktas som vuxna när de döms.
  • Hemarrest för unga. Ungdomsövervakning med fotboja i hemmet på kvällar och helger.
  • Snabbare lagföring av unga. Max tio veckor ska det gå från att brottet begåtts till att den unge är lagförd. Ett försök med vuxna pågår redan i norra Stockholm.
  • Utöka barnavårdens uppsökande verksamhet i syfte att tidigt identifiera riskfamiljer.
  • Utöka SiS-vården med fler platser så att fler unga kriminella ska kunna omhändertas enligt LVuU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
  • Bygga ut avhopparverksamheten.