Heléne Fritzon: SD röstar konsekvent emot svenska löntagare

– Sverigedemokraterna säger sig värna svenska arbetstagare men de röstar konsekvent emot svenska löntagare när vi granskar hur de agerat i parlamentet.

Det sa Heléne Fritzon, etta på Socialdemokraternas valsedel i EU-valet, när hon på måndagen presenterade en granskningsrapport om hur högern agerat kring jobben i Europaparlamentet.

700 000 svenska arbetstillfällen är beroende av export till den europeiska marknaden. Den inre marknaden har därför stor ekonomisk betydelse för Sverige som helhet och svenska löntagare.

– Högerkrafterna i Sverige vill försämra löntagarnas villkor, det drabbar både löntagarna och företagen. Det gäller både den traditionella högern och extremhögern, sa Heléne Fritzon.

I rapporten granskas hur Sverigedemokraterna och Moderaterna har röstat och pratat om till exempel arbetsmiljö, arbetsvillkor och miljöförstörande utsläpp.

– Sverigedemokraterna var till exempel det enda svenska parti som röstade emot gränsvärden för cancerframkallande ämnen på jobbet och de vill inte att EU antar en strategi för förbättrad arbetsmiljö.

Medan Moderaterna har varit motståndare till de förändringar som S har drivit på i det så kallade utstationeringsdirektivet.

– Det innebär att svenska villkor ska gälla på svensk mark när utländsk arbetskraft arbetar här. Vi vill inte att man utnyttjar utländsk arbetskraft men vi vill inte heller ha ett system som dumpar lönerna i Sverige och utestänger våra arbetare från att få en rimlig arbetsmarknad.