Heléne Fritzon: Höstens val är också ett EU-val

Det är något speciellt med sommaren ett valår. Gatubilden förändras när de politiska budskapen breder ut sig och valaffischerna börjar pryda fasader och busskurer. Politiska diskussioner gror vid valstugor och outtröttlig dörrknackning pågår runt om i hela landet. Men är det något som förtjänar att ta större plats så är det EU-frågorna.

Flera av de allra viktigaste frågorna som diskuteras i valrörelsen nu är viktiga ur ett EU-perspektiv, som energiförsörjning, klimat och säkerhet. I skuggan av covid-19 och Rysslands invasion av Ukraina har vi ställts inför utmaningar som måste lösas tillsammans på europeisk nivå.

Riksdagsvalet är också ett EU-val. Frågorna som vi jobbar med och lagarna som stiftas i EU genomsyrar det politiska systemet i Sverige. I olika undersökningar har man kommit fram till att mer än hälften av alla beslut som fattas i kommun- och regionfullmäktige i Sverige har sitt ursprung i EU-lagstiftning. 

Men samtidigt som EU har stort inflytande över svensk politik och svenska lagar så är det inte en enkelriktad Europaväg som går från Bryssel och raka vägen in i våra svenska folkvalda församlingar. Vi kan vara med och påverka i vilken politisk riktning EU ska utvecklas och riksdagsvalet är, tillsammans med Europaparlamentsvalet, en av våra största möjligheter att vara med och göra just det.

Valresultatet i september kommer få avgörande betydelse för vilken EU-politik som Sverige kommer att driva.

Våren 2023 tar också Sverige över EUs roterande ordförandeskap och det parti eller de partier som bildar regering efter valet kommer att leda arbetet i ministerrådet under sex månader.

Flera tunga frågor ligger på EUs förhandlingsbord och nu gäller det att ro dessa i hamn. Vi socialdemokrater har satt upp målet att Europa ska bli världens första fossilfria kontinent. Genom offensiva klimatsmarta investeringar kan vi både stänga kranen till Putins gas och uppnå klimatmålen. Men för att klara det måste vi minska utsläppen inom alla sektorer och snabbt ställa om energiproduktionen.

Det finns klimatvänliga alternativ – som sol och vind – som minskar Europas energiberoende från Ryssland. Men ett av svaren är också biogas där Sverige är en stark förebild och står beredda att bidra med biogas och biobränslen från jord- och skogsbruket. Vi kräver därför att EU-kommissionen ska klassa biogas från jordbruket och biobränsle från skogsbruket som hållbara.

Vi måste fortsätta bygga den gröna ekonomin, där både jämlikhet och jämställdhet står i fokus. Vi ska skapa gröna jobb, där löntagarna har en trygg arbetsplats med schysta villkor, utan oro för arbetsplatsrelaterade dödsolyckor.

Vi måste också ta kampen mot de högerkonservativa krafterna som hotar demokrati och rättsstatens principer.

När högerkonservativa står på barrikaderna mot aborträtten kommer vi socialdemokrater alltid att försvara aborträtten. Outtröttligt kommer vi fortsätta försvara flickors och kvinnors rätt till sin egen kropp.

Det är också hög tid att jämställdhetsstrategin i EU omsätts till verklig handling. Jag tänker inte vänta i flera decennier på att flickor och kvinnor ska få leva sina liv i ett jämställt Europa. Ambitionerna måste höjas för att uppnå lika lön, delad makt och för att kvinnor ska kunna leva ett liv fritt från våld och trakasserier.

Besluten som nu ska avgöras i EU kommer att komma tillbaka till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige – där de ska gå från ord till handling.

Därför har vi som politiker ett ansvar att berätta också vad vi vill åstadkomma på EU-nivå. Jag ser fram emot att gå in i den svenska valrörelsen och för egen del kan jag lova att ta varje chans jag får att diskutera viktiga EU-frågor för Sverige.

Heléne Fritzon (S) är delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet