Heléne Fritzon: Det är deras rättighet och vår skyldighet

Det är krig i Europa. Den ryska statsledningens vidriga attack mot Ukraina och det ukrainska folket går bara att beskriva som kallblodigt. Man får gå tillbaka till 1939 och invasionen av Polen för att hitta en motsvarande historisk händelse i Europa. 24 februari 2022 kommer att skrivas in i historieböckerna.

Dagarna efter att kriget var ett faktum hade jag några av mina barnbarn på besök. ”Vilket land ska vi fly till om det blir krig?”, ”Får han som är kung i Ryssland bestämma allt?” och ”Finns det skyddsrum till alla barn och var är vårt skyddsrum?” var några av alla frågor jag fick den helgen. På samma gång som jag försöker förklara situationen och stilla deras oro skar det i mitt hjärta. I stället för att fundera på vilken kaka de vill ha till fikat eller vilken av alla Babblarna som är bäst, funderar de över krig och skyddsrum.

Tisdagen efter att kriget inletts samlades Europaparlamentet för att anta ett enat uttalande om situationen. Med på mötet var också Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Digitalt från ett skyddsrum berättade han med egna ord hur hans land invaderats, bombats och tvingar människor på flykt. Men det som fastnade hos mig var hans ord om barnen.

Just nu är det 1,5 miljoner barn på flykt från Putins brutala krig. 

”Vi har en önskan att se våra barn vid liv. Jag tycker att det är en rättvis önskan. I går dödades 16 barn. President Putin kommer att säga att det är någon sorts operation och att de träffade en militär infrastruktur. Vilken typ av militärfabriker arbetar våra barn på? Vilka stridsvagnar åker de med eller skjuter de upp kryssningsmissiler?”

Just nu är det 1,5 miljoner barn på flykt från Putins brutala krig. Ett krig de inte valt, ett krig de inte kan påverka, ett krig där de är helt oskyldiga men straffas brutalt. Deras hem blir ruiner, familjer splittras och lekparker och skolor bombas.

Jag vill se ett barnskyddspaket.

I krig och konflikter drabbas barn enormt hårt. När Putin fortsätter sitt grymma krig får vi inte svika barnen. 

Barns rättigheter måste alltid försvaras och stärkas. Vi måste se till att barns specifika behov tillgodoses, inklusive skydd av barn, barnvänliga utrymmen, utbildning och psykosocialt stöd. 

Jag vill se ett barnskyddspaket. Med det paketet kan vi arbeta tillsammans med den ukrainska regeringen för att se till att alla barn, antingen i EU eller i Ukraina, får det skydd och den hjälp de behöver och har rätt till. 

Det är deras rättighet och vår skyldighet.

FNs konvention om barnets rättigheter, som alla EUs medlemsländer har skrivit under, måste vägleda vårt stöd till Ukraina.

Därför skickade jag i förra veckan ett brev till ordförandena för både EU-kommissionen och Europeiska rådet med krav om att EU måste ta ett större ansvar för att garantera att barn skyddas och att deras behov tillgodoses. Zelenskyjs önskan om att se deras barn vid liv måste vi uppfylla.

Alla barn i Europa och över hela världen har rätt att leva ett liv fritt från våld, diskriminering och hot av alla slag. I fredstider och när krig och konflikter är en tragisk del i deras vardag. FNs konvention om barnets rättigheter, som alla EUs medlemsländer har skrivit under, måste vägleda vårt stöd till Ukraina.

Det är dags att gå från vackra ord till handling som har betydelse på riktigt.

Kriget kommer att få ett slut. När kan bara framtiden utvisa. Men Ukrainas barn kommer att växa upp med minnet av flyglarmen, flykten från hemmets trygga vrå och en barndom som aldrig kommer vara sig lik.

EU har hittills enat agerat kraftfullt mot Ryssland och i solidaritet med Ukraina. Låt oss nu göra det också för Ukrainas barn.

Heléne Fritzon (S) är delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet