Heléne Fritzon: Det är dags för EU att räkna biogas som förnybar energi

Putins vidriga krig i Ukraina har på kort tid förändrat både Europa och världen. Bomber som faller, bostäder blir ruiner och barn gråter hjärtskärande. Dessa ofattbara bilder som når oss via skärmar och mobiler blir både verkliga och overkliga på samma gång.

När krigets konsekvenser i Europa blir brist på energi och varor samt stigande priser finns en stor risk att flera länder väljer gamla lösningar, som att starta upp gamla smutsiga kolkraftverk. Säkerhetspolitik, energipolitik och klimatpolitik hör ihop. Den viktigaste utmaningen för EU är att göra rätt. 

Det finns smarta, klimatvänliga svar, så som sol och vind, som minskar Europas energiberoende från Ryssland och stärker arbetet för en klimatneutral union. Men ett av svaren är också biogas där Sverige är en stark förebild där potentialen i Europa är stor. 

Men ett av svaren är också biogas där Sverige är en stark förebild där potentialen i Europa är stor. 

Under min tid som kommunalråd i Kristianstad blev vi en av Sveriges första kommuner att bygga en egen biogasanläggning. Vi hade en tydlig politisk vilja och ambition att påbörja och intensifiera arbetet för utveckling och produktion.

Kristianstad har sedan slutet av 1990-talet stadsbussar som körs med biogas i bränsletankarna och 30 år senare är biogasen fortfarande en satsning för framtiden.

Biogas är en produkt som produceras i ett lokalt kretslopp. Hushållens matavfall, gödsel från lantbruket och restprodukter från livsmedelsindustrin samlas in och omvandlas till biogas. 

Energin används till att värma upp våra hus och kontor samt som drivmedel till våra fordon. Från resterna av omvandlingen utvinns biogödsel som går tillbaka till lantbruket och ersätter konstgödning. Ett tydligt kretslopp.

På europeisk nivå har man inte kommit lika långt. Vid ett möte med EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, som är ansvarig för att unionen ska bli klimatneutral till år 2050, berättade jag därför om framgångssagan för biogas i Sverige. 

Ett ökat behov av grön energi stärker efterfrågan på biogas vilket kommer innebära stora möjligheter för Sverige som ligger i framkant såväl i forskning som i användning av biogas.

Jag talade om att det finns många paralleller med flera EU-länder – de stora landskapen i Frankrike, Spanien och Italien är självklara för lokala investeringar av biogas.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framhöll nyligen att EU kan minska efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar innan årets slut. Det är goda nyheter för Sverige. Ett ökat behov av grön energi stärker efterfrågan på biogas vilket kommer innebära stora möjligheter för Sverige som ligger i framkant såväl i forskning som i användning av biogas.

Det är dags för EU att inkludera biogas i vad som ska räknas som förnybara energikällor. Allt annat är ett stort misstag. Låt Sverige visa vägen!

Heléne Fritzon (S) är delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet