Helene Fritzon: Demokratin måste värnas varje dag

Foto Polen: Grzegorz Żukowski.

Att bli anklagad för något kan kännas orättvist. Orättfärdiga ifrågasättanden kan svida. Men när sverigedemokrater beklagar sig över ”orättvisa” anklagelser om att de saknar demokratisk ryggrad så är det faktiskt bara trams. De anklagelserna bygger nämligen på en saklig grund.