Heléne Fritzon: 2022 handlar om att gå från vackra ord till handling i EU

Det är halvtid i EU-parlamentet och för mig innebär det reflektion över vad vi uppnått och vilka förväntningar vi har inför de kommande åren.

Vi socialdemokrater kan känna stolthet över vad vi lyckats uppnå hitintills. Värt att nämna är att EU nu äntligen har fått en jämställdhetsstrategi på plats, att vi har en helt ny klimatlag och att vi fått igenom ökade investeringar till infrastruktur. Vi har också till varje kommatecken stått upp för ett EU som värnar demokratin och rättsstatens principer.

Min största önskan inför det nya året är att vi ska få lämna pandemin bakom oss och sikta framåt. Pandemin har påverkat oss alla och blivit en stående punkt på EUs bord. Vi har många lärdomar att dra av denna kris, inte minst för att stå rustade inför liknande kriser i framtiden. Ett viktigt beslut på detta område är att stärka den europeiska läkemedelsmyndigheten.

2022 ska handla om hur vi bygger den nya gröna ekonomin där både jämlikhet och jämställdhet är grundstenar.

Jag hoppas snart igen få möjlighet att komma ut och besöka arbetsplatser, stå på gator och torg och träffa medlemmar för att tillsammans forma framtidens EU-politik.

2022 ska handla om hur vi bygger den nya gröna ekonomin där både jämlikhet och jämställdhet är grundstenar. Där vi som politisk kraft visar att det genom offensiva klimatsmarta investeringar och med nya gröna jobb går att klara klimatomställningen.

Vi socialdemokrater har satt upp målet att Europa ska bli världens första fossilfria kontinent. Arbetet med att konkretisera klimatpolitiken och utveckla verktygen har påbörjats med ett historiskt stort klimatpaket kallat ”Fit for 55”. Nya lagar ska säkerställa att utsläppen minskar och målen nås. Utsläppsminskningar, förnybar energiförsörjning och hållbara bränslen ska leda till klimatneutralitet.

Vi måste gå från vackra ord till handling när det gäller jämställdhetsstrategin i EU. Jag tänker inte vänta i flera decennier på att flickor och kvinnor ska få leva sina liv i ett jämställt Europa. Vi måste höja ambitionerna för att uppnå lika lön, delad makt och för att kvinnor ska kunna leva ett liv fritt från våld och trakasserier.

Mitt löfte inför det nya året blir att jag varje gång klubban faller ska kunna säga att vi fattat beslut som ger våra barn och barnbarn en mer hållbar och rättvis värld.

Det står redan nu klart att jag för min partigrupp kommer att leda arbetet för ett par olika sakområden. Det handlar bland annat om kommissionens handlingsplan för att främja den sociala ekonomin men också om ett betänkande gällande dataspel och e-sport. Viktiga frågor är också direktiven om könsbaserat våld och lönetransparens i EU.

Nu startar 2022 och inleddes med att Frankrike tog över ordförandeklubban. Jag framförde till Macron vikten av att respektera den svenska modellen. Ett stort ansvar vilar nu på presidenten i att ta ledarskap i framtidsfrågorna. Trio-programmet som inleds med Frankrike, sedan Tjeckien, och som avlutas med ett svenskt ordförandeskap våren 2023 blir helt avgörande för hur de stora frågorna ska gå från just vackra ord till handling.

Mitt löfte inför det nya året blir att jag varje gång klubban faller ska kunna säga att vi fattat beslut som ger våra barn och barnbarn en mer hållbar och rättvis värld.

Heléne Fritzon är delegations­ledare för S i Europaparlamentet